Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngợi Danh Jesus – All Hail Crown Him

Thánh Ca: Ngợi Danh Jesus – All Hail Crown Him

Thánh Ca: Ngợi Danh Jesus
Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus

Lời: Edward Perronet
Nhạc: John Rippon
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 8

All Hail the Power of Jesus

1. All hail the power of Jesus’ name!
Let angels prostrate fall;
bring forth the royal diadem,
and crown him Lord of all.
Bring forth the royal diadem,
and crown him Lord of all.

2. Ye chosen seed of Israel’s race,
ye ransomed from the fall,
hail him who saves you by his grace,
and crown him Lord of all.
Hail him who saves you by his grace,
and crown him Lord of all.

3. Sinners, whose love can ne’er forget
the wormwood and the gall,
go spread your trophies at his feet,
and crown him Lord of all.
Go spread your trophies at his feet,
and crown him Lord of all.

4. Let every kindred, every tribe
on this terrestrial ball,
to him all majesty ascribe,
and crown him Lord of all.
To him all majesty ascribe,
and crown him Lord of all.

5. Crown him, ye martyrs of your God,
who from his altar call;
extol the Stem of Jesse’s Rod,
and crown him Lord of all.
Extol the Stem of Jesse’s Rod,
and crown him Lord of all.

6. O that with yonder sacred throng
we at his feet may fall!
We’ll join the everlasting song,
and crown him Lord of all.
We’ll join the everlasting song,
and crown him Lord of all.

Ngợi Danh Giê-xu

1. Ngợi danh Giê-xu rất oai quyền thay
Các thiên thần sấp trước Ngài;
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài.

2. Tội nhân yêu Chúa chẳng khi nào phai,
Nuốt cay ngậm đắng bao nài;
Bao chiến thắng vật đem hiến trước ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Bao chiến thắng vật đem hiến trước ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

3. Phàm ai trong giống A-đam tự lai,
Đã được chuộc bởi ơn Ngài,
Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

4. Mọi dân muôn giống chẳng phân biệt ai,
Sống trên toàn thế gian này,
Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

5. Nguyện ta chung các thánh trên trời nay
Kính cung quì dưới chân Ngài;
Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

Tựa đề: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh
Nguyên tác: Crown Him With Many Crowns

Lời: Matthew Bridges
Nhạc: George Job Elvey (1816–1893)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – 
Bài số 10

Crown Him with Many Crowns

1. Crown Him with many crowns,
The Lamb upon His throne;
Hark! How the heav’nly anthem drowns
All music but its own!
Awake, my soul and sing
Of Him Who died for thee,
And hail Him as thy matchless King
Through all eternity.

2. Crown Him the Lord of love!
Behold His hands and side—
Rich wounds, yet visible above,
In beauty glorified.
No angel in the sky
Can fully bear that sight,
But downward bends His wond’ring eye
At mysteries so bright.

3. Crown Him the Lord of life!
Who triumphed o’er the grave,
Who rose victorious in the strife
For those He came to save.
His glories now we sing,
Who died, and rose on high,
Who died eternal life to bring,
And lives that death may die.

4. Crown Him the Lord of heav’n!
One with the Father known,
One with the Spirit through Him giv’n
From yonder glorious throne,
To Thee be endless praise,
For Thou for us hast died;
Be Thou, O Lord, through endless days
Adored and magnified.

Hiến Vương Miện

1. Nguyền tụng ngợi Chiên Con thánh,
Hiến vương miện kể muôn ngàn,
Cùng reo vang khúc hoan ca hòa thanh,
Lấp bao tiếng hát thế gian;
Khá hát lên linh hồn hỡi,
Chúc Đấng thay người chịu chết,
Chúc tán Thánh Vương quân lâm mọi nơi,
Hát khúc hoan ca bất tuyệt.

2. Nguyền tụng ngợi Vua nhân ái,
Hiến vương miện rất huy hoàng;
Kìa, xem thương tích tay, chân nào sai,
Chiếu ra ánh sáng hiển vang!
Những dấu đinh kia lòa chói,
Khiến mắt thiên binh đều quáng,
Trước ánh sáng thánh vết thương bừng soi,
Cúi xuống che mặt phục toàn.

3. Nguyền tụng ngợi Vua muôn thuở,
Hiến vương miện Chúa muôn đời,
Dựng nên tinh tú, yên định địa cơ,
Chẳng ai tả hết đức uy!
Cứu Chúa thay tôi chịu chết,
Chính Đấng muôn vật tụng tán,
Vinh hiển, oai danh ai hay thuật hết,
Suốt muôn thu không suy tàn.

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Violin_01

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top