Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngài Ban Cho Thêm Ơn – He Giveth More Grace

Thánh Ca: Ngài Ban Cho Thêm Ơn – He Giveth More Grace

Tựa đề: Ngài Ban Cho Thêm Ơn
Nguyên tác: He Giveth More Grace

Lời: Annie Johnson Flint (1866- 1932)
Nhạc: Hubert Mitchell
Lời Việt: Đặng Đình Cư
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý 
(1992) – Bài Số 148
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ  (1998) – Bài Số 373

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài Số 895

He Giveth More Grace

1. He giveth more grace
when our burdens grow greater,
He sendeth more strength
when our labors increase;
To added afflictions,
He addeth His mercy.
To multiplied trials,
He multiplies peace.

Refrain:
His love has no limits,
His grace has no measure,
His pow’r has no boundary
known unto men;
For out of His infinite
riches in Jesus,
He giveth, and giveth,
and giveth again.

2. When we have exhausted
our store of endurance;
When our strength has failed
ere the day is half done;
When we reach the end
of our hoarded resources,
Our Father’s full giving
is only begun.

3. Fear not that thy need
shall exceed His provision,
Our God ever yearns
His resources to share;
Lean hard on the arm
everlasting, availing;
The Father both thee and
thy load will upbear.

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

1. Ngài ban cho thêm ơn
khi giao phó ta thêm trọng trách.
Nào khi gian lao tăng,
Christ thêm sức lực phi thường.
Gặp thêm bao nhiêu khổ nạn,
Ngài vẫn nhất thiết xót thương.
Gặp thử thách như lửa hừng,
Chúa ở bên trọn đường.

Điệp Khúc:
Christ yêu thương không kể xiết
Ngài ban ơn không chế tiết.
Công đức Ngài không giới cương
tỏ cho trần gian.
Y theo giàu sang vô cùng
trong ân điển của Cứu Chúa.
Chúa thêm nhiều, tăng lên hoài,
cứ gia ơn vô hạn.

2. Nào khi kho kiên tâm tiêu hao
hết phương nhẫn nhục mãi.
Việc Cha chưa xong xuôi
bao hăng hái đã suy tàn.
Kiệt luôn bao nhiêu sinh lực,
nhiệt huyết phấn đấu rã tan.
Thì ân điển Christ dồi dào
mới khởi sự tuôn tràn.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top