Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » A. Feenstra: The Jesus Christ Suite – Classical Guitar

A. Feenstra: The Jesus Christ Suite – Classical Guitar

 

Tác phẩm: The Jesus Christ Suite
Tác giả: Alfred Feenstra
https://alfredfeenstra.com/

Trình bày: Rebeca Oliveira
Nhạc: https://alfredfeenstra.com/product/the-jesus-christ-guitar-suit-full-album-pdf/

I:  Announcement – Công Bố

II: Birth – Sự Giáng Sinh

III: Teacher – Vị Giáo Sư

IV: Last Supper – Bữa Ăn Tối Cuối Cùng

V: Garden of Gethsemane – Vườn Ghết-sê-ma-nê

VI: Crucifixion – Đóng Đinh

VII: It Is Fulfilled – Hoàn Tất

VIII: Resurrection – Phục Sinh

IX: Loving Jesus – Yêu Chúa Jesus

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top