Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Khảo Cổ: Sử Liệu Về Vị Pha-ra-ôn Cai Trị Thời Người Do Thái Rời Khỏi Ai Cập

Khảo Cổ: Sử Liệu Về Vị Pha-ra-ôn Cai Trị Thời Người Do Thái Rời Khỏi Ai Cập

Khảo cổ: Sử Liệu Về Vị Pha-ra-ôn Cai Trị Thời Người Do Thái Rời Khỏi Ai Cập
Nguyên văn: Exodus Pharaoh
Trình bày: Joel Kramer

 

Vài nét về nội dung:

Cho đến lúc này, một số người không tin Kinh Thánh vẫn phủ nhận việc người Do Thái đã từng sống tại Ai Cập  trước khi người Do Thái lập quốc tại Ca-na-an. 

Mặc dầu các nhà khảo cổ đã tìm ra những di tích khảo cổ về Ram-se II, vị Pha-ra-ôn mà thành phố mang tên ông được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh; tuy nhiên triều đại của Ram-se II xảy ra hơn 167 năm sau thời gian người Do Thái rời khỏi Ai Cập, cho nên Ram-se II không phải là vị Pha-ra-ôn trị vì lúc người Do Thái rời khỏi Ai Cập. 

Trong video này, hai nhà nghiên cứu Joel Kramer và Titus Kennedy cho biết sử gia Josephus, sống vào thế kỷ thứ nhất S.C., đã trích dẫn tài liệu của một sử gia Ai Cập tên là Menatho, sống vào thế kỷ thứ 3 T.C.. Sử gia Menatho, dựa vào tài liệu lịch sử cổ của Ai Cập, nhắc đến việc người Do Thái rời Ai Cập do Môi-se lãnh đạo, và người Do Thái đã lập quốc tại Ca-na-an.  Sử gia Menatho cho biết Amenhotep II là vị Pha-ra-ôn đã trị vì vào thời người Do Thái rời khỏi Ai Cập. 

Dựa vào sử liệu của Ai Cập, các nhà nghiên cứu đã xác nhận rằng niên đại của Amenhotep II phù hợp với những ký thuật về niên đại trong Kinh Thánh. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cũng đã tìm thấy một chi tiết khác về Amenhotep II phù hợp với ký thuật trong Kinh Thánh, đó là người con trai thứ của ông đã trở thành Pha-ra-ôn, chứ không phải con trưởng nam. Theo Kinh Thánh, con trai đầu lòng của Pha-ra-ôn đang trị vì đã bị chết trong đêm lễ Vượt Qua đầu tiên. 

Những khám phá liên hệ với Amenhotep II trong thời gian gần đây một lần nữa đã xác nhận những ký thuật trong Kinh Thánh là chính xác.

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top