Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Âm Nhạc Thờ Phượng: Sự Phát Triển Kỹ Thuật Hát A Cappella Theo Thời Gian

Âm Nhạc Thờ Phượng: Sự Phát Triển Kỹ Thuật Hát A Cappella Theo Thời Gian

Tựa đề: Âm Nhạc Thờ Phượng: Sự Phát Triển Kỹ Thuật Hát A Cappella Theo Thời Gian
Video: David Wesley

c. 560: (Original Old Irish poem) – Be Thou My Vision (Dallan Forgaill)
1225: Bốn Phương Một Nhà – All Creatures of Our God and King (St. Francis of Assisi)
1529: Chúa Vốn Bức Thành Kiên Cố – A Mighty Fortress Is Our God (Martin Luther)
1668: Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng – Praise to the Lord, the Almighty (Joachim Neander)
1779: Ơn Lạ Lùng  – Amazing Grace (John Newton, Edwin Excell)
1863: Nương Trên Jêsus  – The Solid Rock (Edward Mote / William Bradbury)
1922: Nhìn Vua Vinh Hiển – Turn Your Eyes Upon Jesus (Helen Lemmel)
1939: Victory in Jesus (E.M. Bartlett)
1952: Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha – Burdens are Lifted at Calvary (John M. Moore)

1969: Loan Tin Mừng – Pass It On (Kurt Kaiser)
1978: Soon and Very Soon (Andraé Crouch)
1988: Awesome God (Rich Mullins)
1993: Reo Vang Hòa Ca –  Shout to the Lord (Darlene Zschech)
1998: Trading My Sorrows (Darrell Evans)
2000: God of Wonders (Marc Byrd & Steve Hindalong)
2004: Revelation Song (Jennie Lee Riddle)
2010: One Thing Remains (Brian Johnson, Christa Black, Jeremy Riddle)
2012: Oceans (Joel Houston, Matt Crocker, Salomon Ligthelm)
2014: Good Good Father (Anthony Brown, Pat Barrett)
2015: Lion and the Lamb (Brenton Brown, Brian Johnson, Leeland Mooring)
2017: Do It Again (Chris Brown, Mack Brock, Matt Redman, Steven Furtick)

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top