Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Jesus Loves Me – Jesus Yêu Em

Jesus Loves Me – Jesus Yêu Em

Tựa đề: Jesus Yêu Em
Nguyên tác: Jesus Loves Me
Lời: Anna B. Warner
Nhạc: William B. Bradbury (1816-1868)

Lời: Charlotte Elliott (1789-1871)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  – Bài số 363

Jesus Loves Me

Jesus loves me! This I know,
For the Bible tells me so;
Little ones to Him belong,
They are weak but He is strong.

Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so.

Jesus loves me! He who died,
Heaven’s gate to open wide;
He will wash away my sin,
Let His little child come in.

Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so.

Jesus Yêu Em

Chúa yêu em,  lòng em vui thay
Kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay
Các con thơ thuộc Jesus đây
Chúng yếu nhưng Ngài khỏe mạnh nầy

Jesus yêu em lắm!
Phải! Em được Chúa yêu.
Jesus yêu em lắm!
Chính trong Lời Chúa dạy nhiều.

Huyết Jesus – vì yêu em – tuôn
Thiên môn bởi đó mở toan luôn
Tuổi thơ tin nhận Ngài hôm nay
Chúa khiến bao tội lỗi sạch rày.

Jesus yêu em lắm!
Phải! Em được Chúa yêu.
Jesus yêu em lắm!
Chính trong Lời Chúa dạy nhiều.

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top