Search results for "Maranatha"

Bài Ca Tâm Linh

Tựa đề: Bài Ca Tâm Linh Nguyên tác: Spirit Song Tác giả: Maranatha Singers [divide style="2"] [one_half] Spirit Song 1. O let the Son of God enfold you with His Spirit and His love, Let Him fill your life and satisfy your soul. O let Him have the things that hold you and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Refrain: Jesus, O Jesus, Come and fill Your lambs, Jesus, O Jesus, ...

Read more

Thánh Ca: Xin Mở Mắt Chúng Con

Tựa đề: Xin Mở Mắt Chúng Con Nguyên tác: Open Our Eyes Tựa đề: Xin Mở Mắt Chúng Con Lời: Robert Cull Nhạc: Robert Cull Tài Liệu: Maranatha! Singers Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 713 [divide style="2"][one_half] Open Our Eyes Open our eyes, Lord We want to see Jesus To reach out and touch Him And say that we love Him Open our ears, Lord And help us to listen Open our eyes, Lord ...

Read more

Kiến Thức: Mùa Vọng

Mùa Vọng Tên Gọi Mùa Vọng là mùa trông đợi.  Tên gọi Mùa Vọng được dịch từ chữ advent trong tiếng Anh; chữ này xuất phát từ chữ adventus trong tiếng Latin, có nghĩa là đến. Chủ từ của động từ đến là Chúa; do đó, Mùa Vọng là mùa trông đợi Chúa đến. Thời Gian Theo niên lịch Cơ Đốc, Mùa Vọng khởi đầu vào Chúa Nhật thứ tư trước ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh và kết thúc vào đêm 24 tháng 12. Ngày bắt đầu Mùa ...

Read more

Chúc Tôn Chúa – Blessed By The Lord God Almighty

Tựa đề: Chúc Tôn Chúa Nguyên Tác: Blessed By The Lord God Almighty Nhạc và Lời: Bob Fitts Trình bày: Maranatha Singers [divide style="2"] [one_half] Blessed Be the Lord God Almighty Fa-ther in heav-en, how we love you, We lift Your name in all the earth. May Your King-dom be established in our praises As Your peo-ple declare Your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, Who was, a ...

Read more

Thánh Thay – Holy, Holy, Holy Is The Lord Of Hosts

Tựa đề: Thánh Thay Nguyên Tác: Holy Is The Lord of Hosts Nhạc và lời: Nolene Prince Trình bày: Maranatha! Vocal Band [divide style="2"] [one_half] Holy Is The Lord of Hosts Holy, holy, holy Is the Lord of hosts Holy, holy, holy Is the Lord of hosts   The whole earth is filled with Your glory The whole earth is filled with Your glory The whole earth is filled with Your glory Holy is ...

Read more

Thi Thiên 86: Lời Khẩn Xin – Psalm 86: Hear O Lord

Tựa đề: Thi Thiên 86 Nguyên Tác: Hear O Lord Nhạc và lời: Tom & Dori Howard Lời Việt: Trần Huy Khanh Trình bày: Maranatha! Singers [divide style="2"] [one_half] Hear O Lord Hear, O Lord, and answer, I am poor and needy, Guard my life for I am devoted to You. Hear my prayer, O Lord, and my cry for mercy, In this day of trouble I will call to You. Teach me, O Lord, I will walk in Your ...

Read more

Phục Hưng Tại Asbury University

Tính cho đến hôm nay ngày 17/2/2023, cơn phục hưng tại Đại Học Asbury đã kéo dài được 10 ngày. Asbury University là một trường đại học của Hội Thánh Giám Lý.  Theo quy định của trường từ năm 1894, các sinh viên theo học tại Asbury University phải tham dự chương trình thờ phượng được tổ chức tại trường ít nhất là hai lần một tuần.  Ngoài  ngày Chúa Nhật, các buổi lễ thờ phượng tại trường được ...

Read more

Heart of Worship Songs – Phần 2

Tựa đề: Những Ca Khúc Thờ Phượng Từ Tấm Lòng - Phần 2 CD: Heart of Worship Trình bày: Natashia Midori Video:  Maranatha Indonesia [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Heart of Worship Songs – Phần 1

Tựa đề: Những Ca Khúc Thờ Phượng Từ Tấm Lòng - Phần 1 CD: Heart of Worship Trình bày: Natashia Midori Video:  Maranatha Indonesia [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Múa: Ngôi Sao Dẫn Lối

Múa: Mừng Cứu Chúa Đã Đến (2021) Nhạc và lời: Mục sư Phan Văn Tính Trình bày: Nhóm múa Maranatha [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top