Search results for "Cùng Học Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca"

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8

Cùng Học Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có biết ai là người có ảnh hưởng trong xã hội hay không? Người đó được nhiều người biết đến về điều gì?  Ai đã đang lắng nghe người đó? Người đó đang ảnh hưởng những người khác trong lĩnh vực nào? Câu Hỏi Thảo Luận Trong câu 1:7, Sứ đồ Phao-lô cho biết Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã làm gương cho nhiều Hội Thánh.  Bắt đầu câu 1:8, điều đầu ti ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-7

Cùng Học Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-7 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn có con, bạn mong các con của bạn giống bạn điều gì, hay không nên giống bạn những điều gì? Nếu có ai nói con của bạn giống tính của bạn, bạn vui hay buồn? Tại sao?   Ngược lại, nếu có ai nói con của bạn không giống tính của bạn, bạn buồn hay vui? Tại sao?    Câu Hỏi Thảo Luận Các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đã bắt chước ai ( ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5

Cùng Học Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 Câu Hỏi Gợi Ý Những người quảng cáo thuốc giảm cân thường nói về điều gì? Những đặc điểm nào trong sản phẩm của họ có thể thuyết phục người nghe? Tuy nhiên nếu bạn thấy người đó nặng gần một trăm ký thì bạn nghĩ gì về điều người đó nói? Câu Hỏi Thảo Luận Thông thường, Phúc Âm của Chúa được công bố bằng phương tiện nào (1:5a; Rô-ma 10:14-15, 10:17)? Tại sao người tin ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4

Cùng Học Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4 Câu Hỏi Gợi Ý Trong chương cuối của sách Giăng, tác giả nhắc lại câu chuyện Phi-e-rơ ba lần nói ông yêu Chúa.  Tác giả cũng nhắc đến một người được Chúa yêu. Bạn thích người ta gọi bạn bằng danh hiệu nào: người yêu mến Chúa, người được Chúa yêu, hay cả hai? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Xin cho biết ba đặc điểm của các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca (1:4)? Ai ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-3

Cùng Học Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-3 Câu Hỏi Gợi Ý Khi nhắc đến một người quen, điều gì về người đó khiến bạn nhớ nhất?  Tại sao những việc này đáng được ghi nhớ? Đó là những việc vui hay buồn, tốt hay xấu,  hân hoan hay ưu tư?  Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê có cảm nghĩ như thế nào về các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca (1:2a; Ê-phê-sô 1:16; Phi-líp 1:3; Phi- ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1

Cùng Học Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn cùng viết một bức thư chung với những người khác hay không? Bạn viết về điều gì? Vì sao bạn và những người đó cùng viết một bức thư với nhau? Câu Hỏi Thảo Luận Ai là những người đã gởi thư cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca (1:1a; II Cô-rinh-tô 1:19; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1)? Nhân vật thứ hai đã cùng gởi bức thư này cho các tín hữu tại Tê-s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2024

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2024II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1–5Dấu Hiệu “Ngày của Chúa” “…Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời” (câu 3–4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc đến hai biến cố quan trọn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2024

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2024II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1–3aĐừng Để Bị Lừa Dối “Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình,…” (câu 3a). Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đang đối diện với sự lừa dối nào? Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu phải cẩn thận điều gì? Bạn làm gì để không bị các tiên tri giả lừa dối? Trong chương 1, Sứ đồ Phao-lô đã khen ngợi đời sống đức tin và lòng yêu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2024II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11–12Sống Xứng Đáng cho Chúa “Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài” (câu 11a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện điều gì cho các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca để họ sống xứng đáng cho Chúa? Kết quả của những cuộc đời sống xứng đáng cho Chúa là gì? Bạn đang sống xứng đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2024II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5–10Sự An Ủi trong Hoạn Nạn “Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho Nước Ngài, là vì Nước đó mà anh em chịu khổ” (câu 5b). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa vẫn để cho các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca trong cơn hoạn nạn? Chúa sẽ bênh vực những người chịu khổ vì Ngài như thế nào? Bạn được an ủi ra sao khi phải đối diện với hoạn nạn, thử thách? Trước s ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top