Search results for "Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp"

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:12-16

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 3:12-16 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn đang có những mục tiêu nào cho cuộc đời của mình?  Những mục tiêu đó tập trung vào các lĩnh vực nào?  Khi nào thì bạn dự định sẽ dừng lại?  Động lực nào khiến bạn tiếp tục tiến lên?  Câu Hỏi Thảo Luận Trong phần trước (3:8-11), Sứ đồ Phao-lô giải thích nguyên nhân khiến cho quan niệm sống của ông được thay đổi đó là giá trị vô biên mà ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:7-11

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 3:7-11 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bằng lòng hy sinh rất nhiều điều tốt đẹp của bạn chỉ vì bạn muốn có được một ai đó hay không? Bạn đã hy sinh những gì?  Người đó như thế nào mà bạn bằng lòng hy sinh tất cả những điều tốt đẹp đó?    Câu Hỏi Thảo Luận Trong quan niệm của người đời, những điều được liệt kê trong câu 3:5-6 là những lợi điểm (3:5-6).  Tuy nhiên, ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:1-6

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 3:1-6 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn có cơ hội để nói về chính mình, bạn sẽ hãnh diện về điều gì? Về dòng dõi, về gia đình, về tài năng, về kiến thức, về những điều bạn đã làm, về những thành công, …? Niềm tự hào về tất cả những điều đó đã đưa bạn đến đâu: Vui hay buồn, thỏa lòng hay nuối tiếc, hạnh phúc hay cay đắng, …? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Sau cùng, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:25-30

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 2:25-30 Câu Hỏi Gợi Ý Ai là người không phải là ruột thịt của bạn nhưng bạn gọi người đó là anh em?  Lý do nào khiến bạn gọi người đó như vậy?  Bạn có cùng thực hiện những công việc quan trọng nào với người đó hay không?  Người đó có cùng một tâm tình với bạn để chiến đấu vì lẽ phải hay không?  Câu Hỏi Thảo Luận Ép-pa-phô-đích là ai (2:25e)? Sứ đồ Phao-lô đã g ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:19-24

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 2:19-24 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn đi học nghề, nhưng ngay trong chuyến đi học nghề đầu tiên, người dạy nghề cho bạn bị bỏ tù thì bạn cảm thấy thế nào (Công Vụ 16:1-40)? Bạn nghĩ gì về người dạy nghề cho bạn? Bạn có muốn tiếp tục theo đuổi nghề đó hay không?  Nếu có, tại sao có? Nếu không, tại sao không? Trải nghiệm đó ảnh hưởng như thế nào trên đời sống và sự nghiệp tương lai củ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-18

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 2:12-18 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có vâng lời cha mẹ của mình hay không? Vâng lời khi nào và vâng lời trong những việc gì? Nếu cha mẹ của bạn có một ước nguyện và mong bạn thực hiện điều đó trước khi cha mẹ của bạn qua đời, bạn có vui lòng thực hiện ước nguyện đó hay không?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Đặc điểm của các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp là gì (2:12a; Hê-bơ-rơ 13:17)? Kinh ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:9-11

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 2:9-11 Câu Hỏi Gợi Ý Trong xã hội ngày nay, nhiều người đang sống vì ai? Những sản phẩm như iPhone, iPad, iPod, … nói lên tâm lý nào?  Bạn có thấy ai sống khiêm tốn hạ mình để đem lại lợi ích cho những người khác hay không? Bạn nghĩ gì về người đó?  Bạn học được điều gì nơi người đó? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Trời đã làm gì trước hành động hy sinh của Đức Chúa Jesus (2 ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-8

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 2:5-8 Câu Hỏi Gợi Ý Trong gia đình của bạn, ai là người đã hy sinh nhiều nhất?  Người đó đã làm gì?  Tại sao người đó hành động như vậy? Bạn có muốn sống giống như người đó hay không? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Để gìn giữ sự hiệp nhất trong Hội Thánh, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Phi-líp nên làm điều gì (2:5; Ma-thi-ơ 11:29)?  Lý do nào khiến ông kêu gọi n ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:1-4

Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 2:1-4 Câu Hỏi Gợi Ý Trong xã hội hiện nay, chủ nghĩa cá nhân được đề cao. Thêm vào đó áp lực của cuộc sống khiến nhiều mối quan hệ ở trong tình trạng căng thẳng và đi đến chỗ tan vỡ.  Có bao giờ bạn có trải qua một kinh nghiệm đổ vỡ hay không - trong tình bạn, trong tình yêu, trong gia đình, tại chỗ làm, với hàng xóm, trong Hội Thánh,…?  Nếu có, bạn cảm thấy thế nào sau ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 1:27-30

  Cùng Học Kinh Thánh Phi-líp 1:27-30 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn gặp một người có đời sống hai mặt hay không?  Ở nhà thờ người đó cư xử như thế nào? Tại những nơi khác thì người đó sống ra sao?  Theo bạn thì cách sống như vậy ảnh hưởng như thế nào trên nhận thức của những người chưa tin Chúa đối với đạo của Chúa? Câu Hỏi Thảo Luận Theo Sứ đồ Phao-lô, tiêu chuẩn mà người tin Chúa phải dùng đ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top