Search results for "Cùng Học Kinh Thánh"

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:6-7

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 2:6-7 Câu Hỏi Gợi Ý Khi những người thân yêu của bạn đang bị kẻ xấu dẫn dụ, bạn sẽ làm gì?  Bạn có lời khuyên nào cho họ?  Làm thế nào bạn giúp họ nhận ra sự thật để họ không mắc phải sự chọn lựa sai lầm?    Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se điều gì (2:6)? Kinh Thánh cho biết người tiếp nhận Đức Chúa Jesus là Chúa sẽ có được nhữn ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:4-5

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 2:4-5 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải sống xa cách với những người mà bạn yêu thương hay không?  Khi biết họ đang đối diện với những khó khăn, bạn cảm thấy thế nào? Trong hoàn cảnh đó, bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ?  Câu Hỏi Thảo Luận Một trong những lý do khiến Sứ đồ Phao-lô (2:1) và Ê-pháp-ra (4:12) đã cầu nguyện khần thiết với tinh thần chiến đấu cho Hội Thánh t ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:1-3

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 2:1-3 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn quan tâm đến những anh chị em cùng đức tin nhưng bạn chưa bao giờ gặp mặt họ hay không? Chuyện gì đã xảy ra cho họ khiến bạn quan tâm?  Bạn đã làm gì cho họ trong hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh nào (4:10, 4:18)? Tuy nhiên, ông đã làm gì cho các tín hữu tại Cô-lô-se và Lao-đi-xê (2:1a, 4:16)?  Họ l ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:28-29

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 1:28-29 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn dạy ai điều gì hay không?  Bạn dạy người khác về vấn đề gì: về kỹ năng, về kiến thức, về đạo đức, …? Theo bạn, điều gì là cần thiết để một người có thể hoàn tất tốt đẹp trách nhiệm giảng dạy của mình? Theo bạn, điều gì là cần thiết để một người có thể học hỏi thành công? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Trọng tâm trong sự giảng dạy của Sứ đồ P ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:24-27

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 1:24-27 Câu Hỏi Gợi Ý Trong gia đình bạn, ai là người chịu khổ nhiều nhất?  Người đó chịu khổ vì ai? Thái độ của người đó trong lúc chịu khổ như thế nào? Vì sao người đó chấp nhận chịu khổ như vậy? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô vui vẻ chịu khổ vì ai (1:24a)?  Ông được gọi là sứ đồ của những người nào (Rô-ma 15:16; Ê-phê-sô 3:1-13)?  Kinh Thánh cho biết Sứ đồ Pha ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:21-23

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 1:21-23 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có biết một người nào từ lúc người đó chưa tin Chúa cho đến nhiều năm sau khi người đó tin Chúa hay không?  Cuộc sống của người đó đã thay đổi như thế nào? Thay đổi nào đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất với bạn? Câu Hỏi Thảo Luận Trước đây các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se đã từng là những con người như thế nào (1:21; Rô-ma 5:10)?  Mối quan hệ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:18-20

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 1:18-20 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có bao giờ coi đá banh hay không?  Ai là người lãnh đạo đội banh? Nếu một vài thành viên trong đội banh không thực hiện vai trò của mình theo hướng dẫn của người lãnh đạo, chuyện gì sẽ xảy ra? Hơn thế nữa, nếu những người đó chỉ nghe lời của người lãnh đạo của đội bên kia thì thế nào? Bạn nghĩ gì về những người đó? Câu Hỏi Thảo Luận Trong phân đoạn ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:15-17

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 1:15-17 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu có ai muốn tìm hiểu về Đức Chúa Trời, bạn sẽ trình bày như thế nào?  Làm thế nào để bạn có thể giải thích cho một người khác về một Đấng mà người đó chưa bao giờ biết?  Có một hình ảnh nào cụ thể hơn để minh họa về Đức Chúa Trời hay không? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào (1:15b; Giăng 1:18)? Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:12-14

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 1:12-14 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải sống trong một nơi đầy dẫy sự bóc lột, áp bức, và bất công hay không?  Cuộc sống của bạn như thế nào tại nơi đó? Nếu có ai giúp bạn thoát khỏi nơi đó bạn cảm thấy thế nào?  Hơn thế nữa, nếu người đó đem bạn đến sống trong một nơi tự do, công chính, một nơi bạn được nâng đỡ, được tôn trọng, theo bạn bạn cần phải làm gì với người ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:11-11

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 1:11-11 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn cảm thấy bị mệt mỏi và xuống tinh thần hay không? Nếu không, điều gì đã giúp bạn có sức mạnh để đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống? Nếu có, trong hoàn cảnh đó bạn làm gì? Điều đó đã giúp ích gì cho bạn?  Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô cho biết một trong những kết quả từ sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì (1:11a)? Kinh T ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top