Search results for "Cùng Học Kinh Thánh"

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:14-15

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 4:14-15 Câu Hỏi Gợi Ý Trong cuộc đời theo Chúa của bạn, ai là người đã từng phục vụ Chúa với bạn?   Có bao giờ một người đã từng sốt sắng hầu việc Chúa với bạn, giờ đây người đó đã chọn con đường khác hay không?  Người đó đã làm gì? Lý do nào khiến người đó rời khỏi công việc mà người đó đã dấn thân? Còn bạn thì sao? Câu Hỏi Thảo Luận Có hai nhân vật nữa đã gởi lờ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:12-13

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 4:12-13 Câu Hỏi Gợi Ý Khi bạn trồng cây, bạn có mong cho cây mà bạn đã trồng sẽ sống, sẽ tăng trưởng, sẽ phát triển đầy trọn, và sẽ kết quả hay không?  Bạn nghĩ gì nếu bạn bỏ công thật nhiều để trồng cây, nhưng rồi cây nào cũng chết? Bạn nghĩ gì nếu có vài cây sống sót, nhưng chúng thật èo uột và không chịu lớn? Trước những hoàn cảnh như vậy, bạn nên làm gì? Câu Hỏi Thảo Lu ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:10-11

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 4:10-11 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có nhiều bạn thân hay không? Thân tới cỡ nào? Những người đó đã cùng chia sẻ với bạn điều gì: đồng cam cộng khổ, tận tụy hầu việc Chúa, cùng chịu tù đày,….? Bạn có bao nhiêu người bạn như vậy? Câu Hỏi Thảo Luận Bên cạnh những tín hữu ngoại quốc, Sứ đồ Phao-lô cho biết chỉ có ba người đồng hương Do Thái đang cộng tác với ông trong công việc truyền giáo ( ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:9

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 4:9 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn hối tiếc về những sai lầm mà bạn đã làm trong quá khứ hay không? Nếu ai đó khuyên bạn hãy trở về để sửa đổi lại những điều sai lầm trong quá khứ, bạn có sẵn sàng thực hiện hay không? Tại sao?  Người khuyên bạn đã làm gì để giúp bạn thực hiện điều đó hay không? Câu Hỏi Thảo Luận Trong câu 9, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến tên của ai (4:9)?  Ngườ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:7-8

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 4:7-8 Câu Hỏi Gợi Ý Trong cuộc đời theo Chúa của bạn, ai là người đã cùng bạn phục vụ Chúa nhiều nhất?  Người đó cùng làm việc với bạn trong bao lâu?  Nếu bạn phải giới thiệu người đó với ai, bạn sẽ dùng những từ ngữ nào để mô tả người đó?  Câu Hỏi Thảo Luận Trong câu 7, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến tên của ai (4:7)?  Nhân vật nầy đã cộng tác với Sứ đồ Phao-lô như ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:6

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 4:6 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thích nghe ai nói chuyện nhất?  Lý do nào bạn thích nghe người đó nói chuyện?  Bạn học được gì trong lời nói của người đó? Câu Hỏi Thảo Luận Bên cạnh việc khuyên người tin Chúa nên khôn ngoan trong cách cư xử với người chưa tin Chúa (4:5), Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên làm điều gì nữa (4:6a)? Tại sao điều nầy là cần thiết (Ê-phê-sô 4:29; ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:5

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 4:5 Câu Hỏi Gợi Ý Theo bạn, nguyên nhân nào khiến nhiều người bên ngoài chưa tin Chúa? Theo bạn, nếp sống của người tin Chúa ảnh hưởng như thế nào đến thái độ của người chưa tin Chúa? Câu Hỏi Thảo Luận Trong sách Cô-lô-se, Sứ đồ Phao-lô nhiều lần mô tả người tin Chúa là người ở “trong Đấng Christ” (1:2, 1:4, 1:28, 2:5) hay ở “trong Chúa” (3:18, 4:7, 4:17). Là người ở “trong Đấng ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:3-4

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 4:3-4 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nhận được một yêu cầu để cầu nguyện cho một ai đó hay không?  Người đó đang ở trong tình trạng nào?  Tại sao người đó cần lời cầu nguyện của bạn vào lúc nầy?  Bạn đã làm gì sau khi nhận được lời yêu cầu đó?  Câu Hỏi Thảo Luận Bên cạnh việc khuyên các tín hữu hãy kiên trì cầu nguyện (4:2), Sứ đồ Phao-lô kêu gọi người tin Chúa ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:2

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 4:2 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có bao giờ ngủ gục trong khi cầu nguyện hay không? Nếu có, lý do nào khiến bạn ở trong tình trạng như vậy -  vì buổi nhóm cầu nguyện quá dài, vì bạn quá mệt, hay vì ăn uống quá nhiều?  Bạn nên làm gì để tình trạng đó không lập lại? Câu Hỏi Thảo Luận Điều đầu tiên trong ba điều mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se nên có trong sự cầu ng ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:22-4:1

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 3:22-4:1 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn là chủ, bạn mong muốn gì nơi người làm công?  Nếu bạn là một nhân công, bạn muốn gì nơi người chủ?  Làm thế nào để cả hai hài lòng trong cách đối xử với nhau?  Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô khuyên những người nô lệ cần có những thái độ nào đối chủ (3:22a; Ê-phê-sô 6:5a; I Ti-mô-thê 6:1; Tít 2:9; I Cô-rinh-tô 2:3)? Giống như họ bày ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top