Search results for ""Cùng Học Kinh Thánh: Công Vụ""

Cùng Học Kinh Thánh: Công Vụ 3:11-28

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 3:11-28 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải ở trong hoàn cảnh phải trình bày một lời giải thích cho đám đông hay không?  Bạn đã làm gì để giúp người nghe hiểu và chấp nhận lời giải thích của bạn? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi người què được chữa lành, việc gì đã xảy ra (3:11)? Trước thái độ kinh ngạc của dân chúng, Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm gì (3:12)?  Diễn tiến trong câu chuyện này giống ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Công Vụ 3:1-10

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 3:1-10 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn gặp một người đáng thương, bạn muốn giúp mà bạn lại không có tiền hay không?  Bạn đã làm gì? Câu Hỏi Thảo Luận Câu chuyện này xảy ra tại đâu và vào lúc nào? Phi-e-rơ và Giăng dự định làm gì (3:1)?  Nhân vật chính trong câu chuyện này là ai?  Hoàn cảnh của người đó như thế nào?  Làm thế nào người này có thể sinh sống (3:2)? Người này đã xin Phi- ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Công Vụ

Cùng Học Kinh Thánh Sách Công Vụ Ngày 07/01/2015: Công Vụ 1:1-11 Ngày 14/01/2015: Công Vụ 1:12-26 Ngày 21/01/2015: Công Vụ 2:1-12 Ngày 28/01/2015: Công Vụ 2:13-36 Ngày 04/02/2015: Công Vụ 2:37-47 Ngày 11/02/2015: Công Vụ 3:1-10 Ngày 18/02/2015: Công Vụ 3:11-28 Ngày 25/02/2015: Công Vụ 4:1-12 Ngày 04/03/2015: Công Vụ 4:13-22 Ngày 11/03/2015: Công Vụ 4:23-31 Ngày 18/03/2015: Công Vụ 4:32-37   ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top