Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Uy Quyền Của Chúa

Uy Quyền Của Chúa

Uy Quyền Của Chúa

Universal

Ngươi có thể buộc chòm sao Thất Tinh lại hay mở xiềng cho chòm sao Thiên Lang chăng? (Gióp 38:31)

Nếu chúng ta có khuynh hướng khoe khoang những khả năng mình, cõi thiên nhiên vĩ đại sẽ cho chúng ta thấy ngay tính cách nhỏ bé, hèn mọn của chúng ta. Chúng ta không thể dời một ngôi sao nhỏ nhất trong những ngôi sao đang lấp lánh, cũng như không thể dập tắt một tia sáng nào của ánh bình minh. Chúng ta nói về sức mạnh, nhưng các tầng trời sẽ cười nhạo chúng ta.

Khi sao Thất Tinh chiếu sáng rạng rỡ vào mùa xuân, chúng ta không thể nào ngăn được những ảnh hưởng của nó; và khi sao Thiên Lang xuất hiện để ngự trị trên cao, thì năm sẽ bị buộc chặt vào những gông cùm của mùa đông; chúng ta không thể thoát khỏi những băng giá. Mùa tiết xoay vần theo sự sắp đặt thiên thượng, dù cả nhân loại hợp sức lại cũng không thay đổi được. Lạy Chúa! Loài người là gì?

Trong lãnh vực thuộc linh cũng như trong cõi thiên nhiên, sức mạnh của con người bị giới hạn về mọi mặt. Khi Ðức Thánh Linh ban cho linh hồn nào những niềm vui của Ngài thì không một ai có thể khuấy động. Mọi mưu mô quỷ quyệt của loài người cũng không thể chống nổi quyền năng tác động thần tình của Ðấng Yên Ủi. Khi Ngài chiếu cố thăm viếng một Hội Thánh nào và phục hưng nó, thì cả đến những kẻ thù thâm căn cố đế nhất cũng không thể chống lại công việc tốt lành. Họ có thể chế nhạo hội thánh nhưng không thể ngăn chận được hội thánh, cũng như họ không thể nào đẩy lùi mùa xuân lúc sao Thất Tinh đã tể trị thời gian.

Ðức Chúa Trời đã muốn thế thì sự việc phải xảy ra đúng như thế. Mặt khác, nếu do quyền năng tể trị, hay theo luật công chính, Đức Chúa Trời giới hạn một người khiến người đó bị trói buộc vào cảnh nô lệ tâm linh thì ai có thể giải thoát được người ấy? Chỉ một mình Chúa mới có quyền cất đi mùa đông của sự chết thuộc linh khỏi một cá nhân hay một dân tộc. Ngài có quyền tách các xiềng của sao Thiên Lang ra, và chỉ một mình Ngài mới có quyền ấy mà thôi. Thật là một phước hạnh vì Ngài có thể làm điều đó.

Ôi! Ước gì Ngài thực hiện điều kỳ diệu ấy tối nay! Lạy Chúa! Xin chấm dứt mùa đông trong con và khiến cho mùa xuân bắt đầu. Dầu sự khao khát trông chờ của con gia tăng, con vẫn không thể nào đưa linh hồn con ra khỏi sự chết và sự trầm trệ của nó, nhưng Ngài có thể làm được mọi sự. Con cần những tác động thiên thượng; những tia sáng rực rỡ của tình yêu Ngài, của ân điển Ngài, ánh sáng của mặt Ngài là chòm sao Thất Tinh của con. Con đã quá đau khổ vì tội lỗi và sự cám dỗ, là những dấu hiệu của mùa đông trong con, là sao Thiên Lang kinh hoàng của con.  Lạy Chúa! Xin thực hiện những điều kỳ diệu trong con và vì con. A-men!

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày (1972)
Thư Viện Tin Lành (2013)

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top