Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Lễ Kỷ Niệm 80 Năm Tin Lành Tại Daklak

Lễ Kỷ Niệm 80 Năm Tin Lành Tại Daklak

Photo credit: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Lễ Kỷ Niệm 80 Năm Tin Lành Tại Daklak

Ngày 29 tháng 11 năm 2012 vừa qua, cộng đồng các Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong tỉnh Daklak đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Tin Lành truyền đến Daklak.  Chương trình lễ kỷ niệm đã được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Ban-mê-thuột.  Theo ước lượng của Ban Tổ Chức, có khoảng sáu ngàn tín hữu đến tham dự.

Photo credit: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Vào dịp này, Hội Thánh cũng tổ chức một chương trình truyền giảng.  Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, đã giới thiệu niềm tin của người tin Chúa qua đề tài Tìm Về Tình Thương cho 1500 thân hữu.  Cảm ơn Chúa có hơn 400 người bằng lòng tiếp nhận Chúa.

 

Photo credit: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Theo các tài liệu lịch sử trong Hội Thánh, từ giữa thập niên 1920, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã có những nổ lực để truyền giáo cho các dân tộc thiểu số.  Tuy nhiên mãi đến năm năm 1932 Giáo sĩ Gordon Smith mới đến truyền giảng cho người Ê Đê (Ra Đê) tại Daklak. Ê Đê là một sắc dân thiểu số với dân số khoảng 330.000 người, sống phần lớn tại tỉnh Daklak và Gia Lai.  Ê Đê là một dân tộc có trình độ văn hóa cao, có sử thi và có chữ viết nhưng rất tiếc cổ ngữ của người Ê Đê đã bị thất truyền.

Năm 1937 Truyền đạo Phạm Xuân Tín đến lo việc truyền giáo cho người Ê Đê và cũng giảng Tin Lành cho người Việt.  Cùng với hoạt động truyền giáo, các nhà truyền giáo Tin Lành đã nghiên cứu đặt chữ viết mới cho người Ê Đê và biên soạn từ điển.  Sau đó Thánh Kinh Tân Ước được phiên dịch ra tiếng Ê Đê (Ra Đê).

Photo credit: www.wikipedia.org

Theo tài liệu của Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại (BFBS) vào năm 1938, Ra Đê là ngôn ngữ thứ 1001 trên thế giới đã được phiên dịch Kinh Thánh.  Một ấn bản đầu tiên của Phúc Âm Mác được in bằng tiếng Ra Đê được lưu giữ tại Thư Viện Thánh Kinh Hội tại Anh Quốc.    Năm 2001, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Việt Nam với sự hổ trợ của Thánh Kinh Hội đã phát hành 20.000 Kinh Thánh Song Ngữ Ê Đê – Việt Nam tại Hà Nội.

Trước năm 1975, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã thành lập Trường Kinh Thánh tại Ban-mê-thuột.  Bên cạnh  việc giáo dục thần học, Hội Thánh cũng thành lập bệnh viện giúp cộng đồng địa phương trong lĩnh vực y tế.

Photo credit: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Phần lớn người Ê Đê hiện nay theo đạo Tin Lành.  Theo một thống kê không chính thức, riêng tại tỉnh Daklak có khoảng 156.000 tín hữu Tin Lành, đang sinh hoạt tại 337 chi hội và điểm nhóm.

Châu Trân
Theo Bản Tin Tổng Liên Hội
Thư Viện Tin Lành
Tháng 12 năm 2012  

 

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top