Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Cải Chánh Cơ Đốc Giáo – Chương Trình Chiều 3/11/2017

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Cải Chánh Cơ Đốc Giáo – Chương Trình Chiều 3/11/2017

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Cải Chánh Cơ Đốc Giáo 
do liên hiệp các hệ phái Tin Lành tại Việt Nam tổ chức
vào ngày 2-3/11/2017 tại Sài Gòn, Việt Nam
Chương Trình Bồi Linh – Chiều 3/11/2017

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top