Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Bạn Không Thể Nào Dâng Hiến Trội Hơn Đức Chúa Trời

Bạn Không Thể Nào Dâng Hiến Trội Hơn Đức Chúa Trời

Bạn Không Thể Nào Dâng Hiến Trội Hơn Đức Chúa Trời

Rick Warren

Đức Chúa Trời nẩy ra ý nghĩ làm phép nhân. Hễ bạn hiến thì giờ cho Ngài, thì Ngài nhân nó lên. Hễ bạn hiến tiền bạc cho Ngài, Ngài nhân nó lên gấp bội. Hễ bạn hiến tài năng cho Ngài, Ngài nhân nó lên gấp bội. Còn nếu bạn hiến năng lực cho Ngài thì sao? Ngài nhân nó lên.

Đó là nguyên tắc tương tự như gieo giống. 2 Cô-rinh-tô 9:10 nói: “Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo … sẽ cung cấp hạt giống cho anh em và làm cho sinh sôi nảy nở.” Trong cuộc sống của bạn, Ngài sẽ làm tăng bội những gì bạn làm theo ý Ngài. Hãy suy nghĩ về điều đó: Những gì bạn làm được Đức Chúa Trời ưng chuẩn thì Ngài sẽ làm cho chúng tăng lên gấp bội.

Người nông dân biết rằng hạt giống phải gieo ra thì nó mới tăng bội lên. Nếu bạn giữ hạt giống trong bao tải, nó chẳng ích lợi gì cả; nhưng khi bạn đem gieo nó, nó sẽ nhân lên gấp bội. Khi bạn gieo một hạt bắp giống, bạn sẽ chỉ lấy lại một hạt bắp chăng? Không, bạn sẽ được một trái bắp với hàng trăm hạt. Khi bạn gieo một hạt dưa hấu, bạn sẽ chỉ nhận lại được một hạt giống chăng? Không, bạn nhận được một lô dưa hấu với hàng trăm hạt trong mỗi trái. Khi bạn dâng cho Đức Chúa Trời bất cứ thứ gì dù nhỏ nhoi đến đâu, Ngài cũng sẽ nhân nó lên.

“Hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít. Nhưng ai gieo nhiều sẽ gặt nhiều. Đức Chúa Trời yêu thương người vui lòng dâng hiến.” Đó là bởi vì Đức Chúa Trời vui lòng ban phát nên Ngài muốn chúng ta cũng giống như Ngài.

Tôi không thể kể câu chuyện của Hội Thánh Saddleback mà không đề cập đến hàng ngàn người đã hy sinh tài chánh để thành lập nhà thờ này. Khuôn viên 120-acre của chúng tôi với bao nhiêu tòa nhà trong đó không phải tự nhiên mà có. Phải có người hy sinh để cho chúng thành hình. Chính vì có những người đã dâng hiến tiền bạc của mình thay vì để mua sắm cho bản thân, nên hội thánh mới có ngày nay.

Trong 24 năm, chúng tôi đã có ba đợt lạc quyên qui mô đòi hỏi tinh thần hy sinh cao độ.

Đợt đầu tiên là từ 1987 đển 1990. Chúng tôi gọi nó là “Chiếm hữu đất đai ” Mục tiêu của đợt nầy là quyên góp tiền để mua đất.  Trong khoảng thời gian ba năm, các con cái Chúa đã dâng hiến $3,000,000 cho việc mua đất ngoài số dâng phần mười và đóng góp thường xuyên của họ. Như vậy trung bình mỗi gia đình phải dâng thêm $6,700.

Rồi từ năm 1995 đến 1997, chúng tôi tổ chức đợt lạc quyên thứ hai, gọi là “Kỳ xây dựng.” Mục đích của chiến dịch ba năm nầy là xây cất các tòa nhà của Hội Thánh.  Trong khoảng thời gian ba năm đó, mọi người đã dâng 12 triệu đô-la cho cuộc lạc quyên này. Một lần nữa, số dâng đó nằm ngoài số đóng góp và dâng hiến thường xuyên của họ. Trung bình là $14,000 cho mỗi gia đình.

Từ 1997 đến 2004, chúng tôi lại tổ chức một đợt lạc quyên thứ ba đòi hỏi sự hy sinh của mọi người, gọi là “Xây dựng cho cuộc sống”. Chiến dịch nầy tài trợ các dự án lớn, chẳng hạn như xây một Trung Tâm Linh Vụ, dựng một chiếc lều cho thanh thiếu niên, lập một bãi đậu xe, và mua thêm 40 mẫu đất kế cận lô đất của chúng tôi để có thêm chỗ đậu và một lối vào nữa. Các con cái Chúa trong Hội Thánh đã dâng hơn 20 triệu đô la ngoài số dâng phần mười và quyên góp bình thường của họ.

Không thể nào có Hội Thánh Saddleback nếu không có sự hy sinh thời giờ, công sức và tiền bạc của các con cái Chúa để đóng góp vào. Những gì các con cái Chúa dâng hiến trong các đợt lạc quyên nầy, Đức Chúa Trời đều nhân lên.

Một trong những bài học tuyệt vời mà Kay và tôi đã học được trong những năm phục vụ của chúng tôi là bạn không thể nào hiến dâng cho Đức Chúa Trời trội hơn những gì Ngài ban cho bạn. Bất cứ điều gì bạn dâng cho Ngài, Ngài sẽ đem nhân nó lên. Đây là một bài học chúng tôi học được qua chính kinh nghiệm bản thân. Có ba lần khác nhau trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, Đức Chúa Trời đã bảo chúng tôi hãy dâng hết toàn bộ tiền tiết kiệm của chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi vâng lời, Chúa lại bù đắp cách lạ lùng hơn lần trước.

Tôi sẽ không bao giờ quên trong đợt lạc quyên “Kỳ xây dựng.”  Khi Kay và tôi cầu nguyện về vấn đề chúng tôi nên dâng đến mức nào, Đức Chúa Trời bảo chúng tôi hãy dâng một số tiền tương đương với tiền lương một năm. Tôi đã thưa, “Đức Chúa Trời ôi, làm sao chúng con có thể thực hiện được. Làm thế nào chúng con có thể sống cả năm mà không có  lương?”

Nhưng Chúa bảo cứ làm đi, vì vậy chúng tôi đã vâng theo. Khoảng một tháng sau đó, một nhà xuất bản gọi tôi và nói, “Chúng tôi muốn ông viết một cuốn sách.” Cuốn sách tôi viết mang đề tài The Purpose-Driven Church. Họ nói, “Chúng tôi biết nó sẽ bán rất chạy, vì vậy chúng tôi sẽ ứng trước cho ông $100,000.”  Ồ! Đức Chúa Trời!

Trong tháng 12 năm 1987, chúng tôi phải hoàn tất tiến trình tậu mãi thửa đất cho Saddleback. Các con cái Chúa đã dâng hiến hơn một triệu đô la, nhưng vào ngày cuối cùng chúng tôi vẫn còn thiếu tiền. Tôi nghĩ, “Đức Chúa Trời ôi, chúng con sắp sửa hoàn tất và dân sự Chúa đã hy sinh quá mức rồi. Chỉ còn ngày hôm nay thôi, chúng con sẽ mất đám đất. Chẳng lẽ Ngài đã cho chúng con sắp đến nơi thế nầy rồi lại bỏ rơi chúng con? Ngài sẽ làm gì đây?”

Trước khi hết ngày, chúng tôi nhận được một lá thư từ một người chỉ mới đến thăm Hội Thánh Saddleback có một lần. Ông thậm chí không sống ở Orange County. Ông viết trong thư, “Tôi tin vào khải tượng của Hội Thánh Saddleback.” Và trong lá thư đó có một ngân phiếu một phần tư triệu đô la; nhờ đó, chúng tôi đã có thể đóng hồ sơ và mua được miếng đất.

Cách Đức Chúa Trời định liệu thời gian thật là hoàn hảo. Đó là ngày làm việc cuối cùng của năm 1987. Ông nầy là một giám đốc ngân hàng nên vào ngày làm việc đầu năm 1988, ông đến ngân hàng. Ban Quản Trị ngân hàng hôm đó triệu tập một cuộc họp đặc biệt. Họ không biết ông ấy vừa dâng cho Hội Thánh chúng tôi một phần tư triệu đô la. Họ gọi ông vào và nói: “Ngân hàng chúng ta năm qua đã đạt được kỷ lục về lợi nhuận. Chúng tôi sẽ tặng ông một món tiền thưởng.”

Và mười ngày sau khi ông đã dâng cho Hội Thánh chúng tôi một phần phần tư triệu đô la, họ cho ông một món tiền thưởng  $750,000.

Ông gọi điện thoại cho tôi bảo, “Rick! Mình không có thể nào làm trội hơn Đức Chúa Trời! Tôi ráng thử, nhưng không hiệu quả.”

Khi tôi kể câu chuyện này cho Hội Thánh Saddleback, tôi nói: “Quí vị có ước ao phải chi hồi đó mình dâng một phần tư triệu đô la?”

Kinh Thánh hứa rằng, “Các ngươi sẽ không hối tiếc. Không một ai trong các ngươi từng hy sinh nhà cửa, vợ, chồng, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, hay bất cứ điều gì, mà phải mất hết. Các ngươi chẳng những được lại tất cả, mà còn được gấp bội ngay trong đời nầy và thêm phần thưởng về sự sống đời đời “(Luke 18:29-30, Bản Msg).

Đó là một lời hứa trực tiếp từ môi miệng của Chúa Jesus.

“Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. (1 Cor 15:58, Bản Hiệu Đính)

Mục sư Nguyễn Xuân Hồng
Lược dịch

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top