Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

“Cầu xin Ngài trỗi dậy và tỏ lòng thương xót đối với Si-ôn. Vì thời điểm ban ơn cho nó đã đến; Phải, kỳ của nó đến rồi. Các tôi tớ Ngài quý mến từng viên đá của nó, Thậm chí đến bụi đất của nó cũng làm cho họ xúc động.”  (Thi Thiên 102:13, 14)

Lúc gặp hoạn nạn, một người vị kỷ thật rất khó được yên ủi, vì các nguồn yên ủi của người ấy hoàn toàn nằm trong người ấy, và khi người ấy gặp đau buồn, thì mọi nguồn an ủi đó đều cạn tắt.

Nhưng một người có lòng rộng rãi đầy dẫy sự nhân từ của một người tin cậy Chúa có những nguồn mạch khác cung ứng sự yên ủi cho mình ngoài các nguồn mạch vốn ở trong nội tâm người ấy.  Trước hết, người ấy có thể đến với Ðức Chúa Trời của mình, và chính nơi Ngài người ấy sẽ tìm thấy rất nhiều sự giúp đỡ. Và từ đó người ấy có thể khám phá những lý do để được an ủi với những việc liên hệ đến thế gian nầy nói chung, hay liên hệ đến xứ sở, và nhất là đến Hội Thánh.

Trong Thi-thiên nầy, Ða-vít đang trải qua tình trạng đau buồn vô cùng. Ông viết: “Con như chim cú mèo đơn độc giữa đồng hoang. Con nằm đây thao thức suốt đêm thâu; Con như chim sẻ đơn độc trên mái nhà.” Cách duy nhất để tự an ủi là Ða-vít nghĩ rằng Ðức Chúa Trời sẽ trỗi dậy và lấy lòng thương xót Si-ôn: dầu ông đang gặp đau buồn, nhưng Si-ôn sẽ hưng thạnh; dầu tình trạng của ông thật hèn kém, nhưng Si-ôn sẽ vươn lên.

Thưa bạn là những người tin Chúa!  Hãy học biết an ủi chính mình qua bài học đối xử đầy ân huệ của Ðức Chúa Trời với Hội Thánh. Hội Thánh vốn được Chúa của chúng ta yêu mến, riêng bạn không thể yêu mến Hội Thánh hơn mọi vật khác hay sao? Dầu con đường của bạn đang tối đen, lòng bạn há không hoan hỉ vì thập tự giá của Chúa đang chiến thắng và chân lý của Ngài đang lan tràn hay sao? Chúng ta sẽ quên được những hoạn nạn riêng nếu biết nhìn vào những vinh quang Ðức Chúa Trời sẽ làm cho Hội Thánh của Ngài, chớ không phải chỉ nhìn vào những gì Ngài đã làm hay đang làm cho Si-ôn mà thôi.

Thưa bạn tín hữu! Hãy thử phương pháp nầy. Bất cứ khi nào lòng bạn buồn bã hay tâm hồn bạn nặng nề: Hãy quên mình và những mối âu lo nhỏ nhặt để tìm sự yên vui và hưng thạnh cho Si-ôn. Lúc bạn quỳ gối xuống để cầu nguyện, đừng giới hạn sự khẩn xin của bạn vào chiếc vòng hẹp hòi của đời sống riêng tư cho dù nó đang bị thử thách, nhưng hãy mở rộng những lời cầu nguyện tha thiết của bạn cho sự thạnh vượng của Hội Thánh.

“Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem,” thì chính linh hồn bạn sẽ được tươi mới.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 10/2012

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top