Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh »

Bible_37

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 28:21-31

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Những người thân hoặc quen biết của bạn nghe nói về đạo của Chúa từ đâu? Họ có những ngộ nhận nào?  Vì sao? Bạn có thể làm gì để giúp họ?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những nhà lãnh đạo Do Thái tại Rô-ma đã trả lời như thế nào (28:21)? Họ muốn biết điều gì (28:22)?  Những thông tin về đạo của Chúa, họ đã nhận được từ đâu? Những thông tin đó nói tốt hay xấu về đạo của Chúa?  Theo bạn, tại sao họ muốn tìm hiểu thêm về đạo Chúa từ Sứ đồ Phao-lô?
  2. Trước hoàn cảnh đó, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì?  Những lời trình bày của ông dựa vào đâu?  Ông thuyết phục họ điều gì (28:23)? Kết quả ra sao (28:24)?
  3. Trước thái độ của những người Do Thái tại Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô đã nói thêm điều gì (28:25)?  Đức Thánh Linh đã báo trước điều gì về thái độ của người Do Thái trước sứ điệp của Chúa (28:26)?  Tại sao (28:27)?  Do đó, Đức Chúa Trời đã làm gì (28:28)?
  4. Phao-lô sống như thế nào trong những năm đó tại Rô-ma (28:30)?  Ông đã làm gì trong thời gian tại đó (28:31)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi cộng đồng bên ngoài có những hiểu lầm về Hội Thánh của Chúa, bạn và Hội Thánh của bạn làm gì? Nếu có những người muốn tìm hiểu sự thật, bạn có sẵn câu trả lời để giải đáp cho họ hay không?
  2. Khi giới thiệu Chúa cho một nhóm người và bị họ chống đối, có bao giờ bạn được Chúa hướng dẫn để giới thiệu Chúa cho một nhóm người thuộc thành phần, trình độ, lứa tuổi, một sắc tộc khác, hoặc một nơi khác hay không?
  3. Sau nhiều năm bị bách hại vì rao giảng về Chúa, cuối cùng Sứ đồ Phao-lô được tự do giảng dạy tại Rô-ma.  Điều này nhắc nhở bạn điều gì? Bạn dùng cơ hội tự do Chúa cho bạn như thế nào?

Thư Viện Tin Lành (2016)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top