Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 3:7-18

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 3:7-18

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 3:7-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi nào thì cô dâu đeo voan che mặt?  Khi nào thì voan che mặt của cô dâu cần được mở ra?  Tại sao?  Bạn nghĩ gì khi cô dâu phải đeo voan che mặt trong một thời gian dài hay phải đeo mãi mãi? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin phân tích sự khác biệt giữa vinh quang của giao ước cũ và vinh quang của giao ước mới trong các phương diện: a. Trường tồn (3:7-8; 3:11) b. Mức độ (3:9) c. Giá trị (3:10)?
  2. Niềm hy vọng mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong câu (3:12a) là gì (3:6-11)?  Niềm hy vọng đó mang lại điều gì (3:12b)?  Sau khi gặp Đức Chúa Trời để nhận giao ước cũ, Môi-se đã làm gì (3:13)?  Ảnh hưởng của hành động đó như thế nào (3:14-15)? Khi nào thì ảnh hưởng của việc làm đó được cất bỏ (3:14c; 3:16)? 
  3. Ai đã đem đến cho chúng ta giao ước mới (3:17a)? Ảnh hưởng của giao ước mới là gì (3:17b)?  Người tin Chúa ngày nay đón nhận giao ước mới khác với cách của người Do Thái thời xưa như thế nào (3:18a)?  Ảnh hưởng tốt đẹp đó là gì (3:18b)?  Nếu người quản lý giao ước mới (3:6a) tiếp tục áp dụng cùng một phương thức như vậy để phổ biến giao ước mới của Chúa thì điều đó sẽ đem ích lợi gì cho những người mới tin Chúa (3:18)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong khúc Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến ba giai đoạn trong tiến trình để trở nên giống như Chúa: a. Gỡ bỏ bức màn b. Ngắm xem Chúa c. Trở nên giống như Ngài.  Bạn đang ở trong giai đoạn nào của tiến trình này?  Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này khích lệ bạn như thế nào trong việc tiến đến bước kế tiếp?
  2. Trong cuộc sống theo Chúa của bạn có những điều nào giống như cái màn che mặt của Môi-se đã ngăn trở bạn đón nhận ánh sáng và vinh quang của Chúa?  Ngày nay điều đó có còn hay không?  Nếu còn, Kinh Thánh dạy gì về điều đó?  Nếu không, Đức Thánh Linh (3:17) đã hướng dẫn bạn – hay Hội Thánh của bạn – làm gì để gỡ bỏ những chướng ngại đó? 
  3. Mỗi ngày, bạn làm gì để ngắm xem Chúa? Bạn dành bao nhiêu thời gian để tương giao với Ngài? Trong lúc ngắm xem Chúa, bạn có khám phá điều gì mới mẻ hơn về Chúa, về vinh quang của Ngài, hay ý muốn của Ngài cho đời sống của bạn hay không?  Có ánh sáng nào của Chúa đã chiếu soi vào tâm linh của bạn, giúp bạn thấy được những điều mà bạn trước đây không thấy hay không (Công Vụ 9:3, 22;6, 26:3)?
  4. Trong mối quan hệ với Chúa, mỗi ngày bạn có trở nên giống Chúa hơn hay không (3:18)? Nếu Lời Chúa là một tấm gương để soi, bạn đã thấy Chúa như thế nào và thấy chính bạn như thế nào qua tấm gương đó (Gia-cơ 1:22-25)? Bạn có những phẩm chất nào của Chúa trong cuộc đời của mình? Những phẩm chất đó đã giúp bạn như thế nào trong trách nhiệm làm nhân chứng cho Chúa tại cộng đồng nơi bạn đang sống?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top