Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 13:7-14

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 13:7-14

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 13:7-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi bạn nhận được một bức thư từ một người thân yêu ở xa gởi về, bạn chú ý đến điều gì nhất? Nếu người đó có một ước mong muốn bạn thực hiện điều đó trước khi người đó đến thăm bạn, bạn sẽ làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô điều gì (13:7a)? Thậm chí trong hoàn cảnh nào (13:7b)? Vì sao (13:8)? Tại sao điều này là quan trọng?
  2. Sứ đồ Phao-lô sẽ vui, dù bị xem là yếu đuối, miễn là điều gì xảy ra (13:9a)? Ông cầu nguyện cho họ điều gì (13:9b)? Tại sao Sứ đồ Phao-lô chấp nhận thua thiệt để các tín hữu trong Hội Thánh Cô-rinh-tô được điều đó?
  3. Một trong những mục đích mà Sứ đồ Phao-lô viết bức thư nầy là gì (13:10a)?  Thẩm quyền mà Chúa ban cho Sứ đồ Phao-lô được dùng với mục đích gì (13:10b)?  Lời nhắc nhở đó mang ý nghĩa gì cho những người nhận bức thư trong hoàn cảnh này?  
  4. Xin liệt kê bốn điều Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-rinh-tô trong lời chào cuối thư (13:11a)?  Ông chúc cho họ điều gì (13:11b)? Trong bối cảnh Hội Thánh đang chia rẽ (I Cô-rinh-tô 3:4-5), Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu trong Hội Thánh cần đối xử với nhau như thế nào (13:12)?  Lời chúc từ các thánh đồ ở khắp nơi gởi đến cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô (13:12b hoặc 13:13) nhắc nhở họ điều gì?
  5. Xin cho biết ba phước hạnh dành cho Hội Thánh đến từ Ba Ngôi của Đức Chúa Trời (13:13 hoặc 13:14)?  Hội Thánh của bạn có nhận đủ ba phước hạnh đó không?  Nếu thiếu, thiếu điều gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Người ta thường chọn những người mạnh mẽ, cương quyết, có sức thu hút làm lãnh đạo Hội Thánh, theo mô tả trong khúc Kinh Thánh này Sứ đồ Phao-lô có phù hợp với những tiêu chuẩn đó không? Lịch sử Hội Thánh ghi nhận Sứ đồ Phao-lô là một nhà lãnh đạo Hội Thánh rất thành công.  Theo bạn, phẩm chất nào của Sứ đồ Phao-lô đã đưa đến kết quả đó?
  2. Trong phân đoạn Kinh Thánh này Sứ đồ Phao-lô nhắc lại một nguyên tắc căn bản trong nếp sống của người tin Chúa đó là không phải chỉ không làm điều sai quấy (13:7), nhưng hãy thuận phục chân lý để làm những điều đúng (13:8).  Bạn đang áp dụng nguyên tắc này như thế nào?  Thực hiện bước đầu tiên hay cả bước thứ hai? Người Việt thường nói: “Sự thật mích lòng”.  Bạn bằng lòng trả giá nào để sống theo chân lý (lẽ thật) của Chúa?       

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top