Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 13:1-6

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 13:1-6

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 13:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi còn nhỏ, nếu bạn mắc phải một sai lầm khá nghiêm trọng, cha mẹ của bạn đã kỷ luật ngay lần đầu tiên hay chỉ cảnh cáo? Nếu bạn tái phạm thì điều gì đã xảy ra: cảnh cáo hay kỷ luật? Nếu tiến trình đó cứ lập lại mãi thì sẽ đưa đến điều gì?  Điều đó đem lại kết quả tốt hay xấu cho bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đây là lần thứ mấy Sứ đồ Phao-lô đến Cô-rinh-tô (13:1a)? Ông nêu lên nguyên tắc nào trong việc phân xử để kỷ luật trong Hội Thánh (13:1b)? Sứ đồ Phao-lô đã làm gì với những người có lỗi trong lần viếng thăm trước (13:2a)?  Ông nhắc nhở họ điều gì (13:2b)? Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô yêu cầu Sứ đồ Phao-lô chuyện gì (13:3a)? Ông đã cảnh cáo họ điều gì (13:3b)? Thật ra nguyên tắc phân xử trong (13:1b) do ai đặt ra (Phục Truyền 19:15; Ma-thi-ơ 18:16)? Như vậy nguyên tắc phân xử mà Sứ đồ Phao-lô nêu lên có đến từ Chúa hay không? Sứ đồ Phao-lô đã từng nhân danh Chúa làm gì với các tín hữu trong nhiều Hội Thánh (Ê-phê-sô 4:17; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6)?    
  2. Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng khi nào thì Chúa có vẻ như yếu đuối (13:4a; Lu-ca 24:7)? Tại sao Chúa hành động như vậy (Lu-ca 24:26)? Đức Chúa Jesus hiện nay đang ở đâu (13:4b; Thi Thiên 110:1)?  Ngài có thể làm gì với cương vị hiện tại của Ngài (Thi Thiên 110:5)?  Nếu các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô muốn chính Đức Chúa Jesus xét xử họ (13:3; 10:1; I Cô-rinh-tô 2:3) thì điều gì có thể sẽ xảy ra cho họ? Sứ đồ Phao-lô nói gì về thái độ mềm mại của mình (13:4c)? Ông sẽ dùng cương vị nào và với thái độ nào để giải quyết những vấn đề trong Hội Thánh (13:4d)?
  3. Thay vì tranh cãi về thẩm quyền, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô nên làm gì (13:5a)? Dấu hiệu thật sự của một người có đức tin là gì (13:5b)?  Nếu một người nói là mình tin Chúa mà không có điều đó thì người đó là người như thế nào (13:5c)?  Sứ đồ Phao-lô nói các tín hữu cần nhận biết ông là người như thế nào (13:6)?  Điều đó có nghĩa là gì (Rô-ma 6:5; 6;8; Ga-la-ti 2:20)?  Và như vậy, việc họ đòi hỏi về bằng chứng được nhắc đến trong (13:3) đã được xác nhận hay chưa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô vì không hiểu rõ lý do khiến người lãnh đạo Hội Thánh có lúc có thái độ mềm mỏng, có lúc có thái độ cứng rắn, do đó nhiều người đã sống buông thả? Tình trạng tương tự hiện nay có xảy ra trong Hội Thánh của bạn, hay trong cộng đồng nơi bạn đang sống hay không? Nếu có, những người đó đã lập luận như thế nào? 
  2. Các tín hữu tại Cô-rinh-tô đòi hỏi bằng chứng về thẩm quyền của Chúa trong cuộc đời của Sứ đồ Phao-lô (13:3).  Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô khuyên họ hãy nhìn lại chính mình xem họ có còn có đức tin nơi Chúa hay không (13:5).  Lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta điều gì khi chúng ta phải giải quyết những xung đột với những người khác?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top