Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 11:23-33

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 11:23-33

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 11:23-33

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn đánh giá một người theo tiêu chuẩn nào? Theo những gì người đó có, theo những gì người đó nói, hay theo những gì người đó làm? Tại sao?  Có bao giờ bạn đánh giá sai lầm một người dựa trên phương cách chọn lựa của bạn hay không? Điều đó đã đem đến những hậu quả nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1.  Một số lãnh đạo của Hội Thánh Cô-rinh-tô nói họ là ai (11:23a)? Sứ đồ Phao-lô đã đáp lại như thế nào (11:23b)? Bốn điểm chính mà Sứ đồ Phao-lô đã chịu vì danh Chúa là gì (11:23c)?
  2. Trong các câu 11:24-26, xin cho biết Sứ đồ Phao-lô phải chịu khổ với những nhóm người nào và phải chịu khổ tại những nơi nào? Nỗi khổ mà Sứ đồ Phao-lô phải chịu lâu nhất là từ nhóm người nào? Trong những nhóm người trên, theo bạn, ai là những người nguy hiểm nhất?  Tại sao? Thêm vào đó, là một nhà truyền giáo lưu hành thường xuyên đi từ nơi này sang nơi khác, Sứ đồ Phao-lô phải chịu những khó khăn nào (11:27)?  Theo bạn, động lực nào khiến một người hầu việc Chúa như Sứ đồ Phao-lô cứ tiếp tục thực hiện trách nhiệm mà Chúa đã giao cho mình bất kể hoạn nạn liên tục kéo đến?            
  3. Bên cạnh những khó khăn từ bên ngoài, Sứ đồ Phao-lô còn phải làm gì nữa (11:28)?  Dựa vào những ký thuật trong Kinh Thánh, theo bạn Sứ đồ Phao-lô đã lo cho bao nhiêu Hội Thánh? Ông nói gì về bản thân của mình (11:29a)?  Ông thú nhận điều gì (11:29b)?  Tuy nhiên điều gì đã giúp cho Sứ đồ Phao-lô vượt qua những điều đó và hoàn thành trách nhiệm của một người lãnh đạo Hội Thánh?
  4. Sứ đồ Phao-lô cho biết nếu phải hãnh diện, ông sẽ hãnh diện về điều gì (11:30)? Ai có thể làm chứng cho ông về điều đó (11:31)? Chuyện gì đã xảy ra cho Phao-lô tại thành Đa-mách (11:32-33)?  Lúc đó, Phao-lô là một người như thế nào (Công Vụ 8:1-3; 9:1-2). Đây là điều nên khoe, hay nên giấu? Tại sao, Sứ đồ Phao-lô lại kể hết vào lúc này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến rất nhiều kinh nghiệm đau đớn của ông khi ông đi hầu việc Chúa.  Mặc dầu sách Công Vụ có tường thuật vài trường hợp với một số chi tiết, tuy nhiên phần lớn những việc còn lại, chúng ta không biết.  Giống như Sứ đồ Phao-lô, nhiều người hầu việc Chúa ngày nay âm thầm gánh chịu nhiều đau khổ vì danh Chúa để mở mang công việc Chúa tại những nơi xa xôi. Bạn có thể làm gì để khích lệ những người đó?  
  2. Thư II Cô-rinh-tô được viết nhiều năm trước khi Sứ đồ Phao-lô bị bắt tại Jerusalem rồi được giải đi Rome. Nếu cộng thêm những ký thuật được ghi lại trong Công Vụ chương 21-28, có tất cả bao nhiêu lần Sứ đồ Phao-lô bị đánh đòn, bị chìm tàu, và bị tù?  Dĩ nhiên, những sự bách hại không chấm dứt khi Sứ đồ Phao-lô đến Rome.  Lịch sử Hội Thánh cho biết Sứ đồ Phao-lô còn bị bách hại nhiều lần nữa trước khi ông chết vì danh Chúa.  Theo bạn tại sao một người trung tín hầu việc Chúa như vậy lại bị các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô bắt bẻ và xem thường (12:11)?  Theo bạn tại sao các giáo sư giả tại Hội Thánh Cô-rinh-tô lại được các tín hữu tại đó quý trọng?  Nếu bạn là một tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô vào lúc đó, bạn sẽ nói gì hay làm gì?  

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top