Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 11:1-15

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 11:1-15

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 11:1-15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong gia đình, ai là người đã hy sinh cho bạn nhiều nhất? Tại sao người đó lại làm như vậy?  Có khi nào vì một lý do nào đó, bạn xem thường người đó hay không?  Tại sao?  

Câu Hỏi Thảo Luận 

  1. Sứ đồ Phao-lô xin Hội Thánh Cô-rinh-tô điều gì (11:1)? Trong nguyên văn Kinh Thánh, chữ “sốt sắng” trong Bản Dịch 1925 là “ghen”. Tại sao Sứ đồ Phao-lô lại nổi nóng hay lên cơn ghen thay cho Chúa (11:2)? Cô dâu là ai (11:2b)? Ai là kẻ bày mưu dẫn dụ cô dâu (11:3)? Mục đích của nó là gì (11:3b)?  Người trực tiếp dẫn dụ cô dâu là ai (11:4a)? Người đó làm gì (11:4)? Cô dâu có thái độ nào với người đó (11:4)?
  2. Sứ đồ Phao-lô khẳng định ông không thua kém ai (11:5)? Điều đó nghĩa là gì (Rô-ma 1:1; I Cô-rinh-tô 9:1-2)?  Sứ đồ Phao-lô cho biết ông không có điều gì mà những người đó có (11:6a)?  Nhưng ông có điều gì (11:6b)? Điều đó đến từ đâu (I Cô-rinh-tô 2:4-7)? Sự thật đó đã được minh chứng như thế nào (11:6c)?
  3. Lý do nào nào khiến một số tín hữu tại Cô-rinh-tô xem thường Sứ đồ Phao-lô (11:7)? Tại sao họ lại có quan niệm như vậy (2:17)?  Sứ đồ Phao-lô có quyền làm gì (I Cô-rinh-tô 9:14)?  Ai đã hổ trợ Sứ đồ Phao-lô để ông có thể phục vụ Chúa tại Cô-rinh-tô (11:8-9a)?  Động lực nào khiến Sứ đồ Phao-lô làm như vậy (11:9b)? Niềm tự hào mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong câu  (11:10b) là gì (I Cô-rinh-tô 9:14-15)? Tại sao nếu chân lý của Chúa vẫn ở trong Sứ đồ Phao-lô (11:10a), thì ông nhất quyết phải làm như vậy tại A-chai (11:10), tức là khu vực có Hội Thánh Cô-rinh-tô (11:11; I Cô-rinh-tô 9:12-18)?
  4. Một lý do khác khiến Sứ đồ Phao-lô không nhận tiền lương trong khi hầu việc Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là gì (11:12)? Ông không muốn bị xếp loại chung với những người nào (11:13)?  Tại sao những người này có thể hành động như vậy (11:14)?  Họ đã làm gì (11:15a)?  Kết quả của họ rồi sẽ như thế nào (11:15b, Ma-thi-ơ 7:16-20; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9)?     

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Giống như một số tín hữu tại Cô-rinh-tô, có người đã có thái độ vô ơn, và thậm chí xem thường một số người, bởi vì họ không nhận biết rằng những người đó bằng cách này hay cách khác đã giúp họ.  Bạn có biết tất cả những người đã giúp bạn hay không? Có bao giờ bạn có thái độ vô ơn hoặc xem thường với người đã giúp mình hay không?  Tại sao?
  2. Khúc Kinh Thánh này tiếp tục nêu thêm những đặc điểm của những người hầu việc Chúa giả mạo. Họ dạy về một Đức Chúa Jesus khác, một Đức Thánh Linh khác, và một Phúc Âm khác với những điều đã được dạy trong Kinh Thánh (11:4). Những người này rất khéo dùng lời nói bóng bẩy trau chuốt (11:6) để quyến rũ những người ngây thơ không thuộc về mình (11:2).  Họ là những người hầu việc Chúa giả dối, thích chức vị (11:13-15), và động lực hầu việc Chúa là vì tiền (11:12). Lời cảnh cáo của Chúa dành cho những người đó là gì (11:15b, Ma-thi-ơ 7:16-20; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9)? Theo bạn, làm thế nào những người này có thể có được những chức vụ trong Hội Thánh? Có bao giờ bạn bị họ gạt hay không?  Có bao giờ bạn hổ trợ những người như vậy hay không? Dựa trên những mô tả trong hai đoạn Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 10 và 11, người tin Chúa cần làm gì với họ?   
  3. Sứ đồ Phao-lô tiêu biểu cho một số người hầu việc Chúa đáng kính.  Những người này coi việc giảng Tin Lành là trách nhiệm mà Chúa đã giao cho mình (I Cô-rinh-tô 9:12-18). Họ cam chịu mọi sự để có thể thực hiện trách nhiệm đó mà không muốn làm điều gì có thể gây cản trở cho việc truyền bá Tin Lành của Chúa (I Cô-rinh-tô 9:12b)? Họ chấp nhận hầu việc Chúa không nhận tiền lương (I Cô-rinh-tô 9:15a), để có thể truyền bá Tin Lành cho những nơi chưa có người tin Chúa và không làm một gánh nặng tài chính cho những người mới tin Chúa tại nơi đó (I Cô-rinh-tô 9:18a).  Giống như Sứ đồ Phao-lô, họ đã dùng nghề nghiệp của mình để có thể tự túc hầu việc Chúa. Có bao giờ bạn đánh giá thấp người hầu việc Chúa nhận lương ít hoặc không có lương hay không? Nếu Chúa kêu gọi bạn, bạn có sẵn sàng dùng phương tiện của mình để đến những nơi chưa có Hội Thánh và mở mang công việc Chúa tại đó hay không?  Nếu bị hiểm lầm, bạn có noi gương Sứ đồ Phao-lô tiếp tục hầu việc Chúa, hay bỏ cuộc?
  4. Khúc Kinh Thánh này cũng nhắc đến một nhóm người khác, đó là các tín hữu tại Ma-xê-đoan (11:8-9), đã hổ trợ và cung cấp những nhu cầu cần thiết cho Sứ đồ Phao-lô để ông có thể hầu việc Chúa tại những địa phương khác.  Bạn và Hội Thánh của bạn có dâng hiến cho công việc truyền giáo hay không? Thường xuyên hay thỉnh thoảng? Nếu bạn biết có ai đó thật tâm hầu việc Chúa mà không có người hổ trợ, bạn có sẵn sàng giúp người đó hay không?  Bạn nên giúp như thế nào?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top