Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 10:8-18

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 10:8-18

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 10:8-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có quen ai hay khoe khoang hay không? Người đó khoe về điều gì?  Với mục đích nào?  Bạn học được gì qua thái độ của người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô có thể tự hào nhiều hơn những người khác  (10:8a)? Điều mà ông có đến từ đâu  (10:8b)?  Ông dùng điều đó với mục đích gì (10:8c; 13:10)?  Sứ đồ Phao-lô không muốn làm điều gì (10:9)?  Vì sao ông nhắc đến vấn đề này ở đây  (10:10)?  Tại sao những người chống đối ông có thể chỉ trích ông như vậy (10:1; I Cô-rinh-tô 2:3)? Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở những người đó điều gì (10:11; 10:6)?
  2. Sứ đồ Phao-lô không muốn làm gì với một số người khác (10:12a)? Họ đã so sánh họ với ai và so sánh như thế nào (10:12b)? Vì sao ông không muốn so sánh với những người đó (10:12c)?  Khi cần so sánh, Sứ đồ Phao-lô đối chiếu với tiêu chuẩn nào (10:13)?
  3. Tại sao Sứ đồ Phao-lô không vượt xa thẩm quyền của ông khi ông hướng dẫn các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô (10:14-15a)?  Mong ước của Sứ đồ Phao-lô là gì (10:15b)?  Để sau đó ông có thể làm gì (10:16; Rô-ma 15:20)?
  4. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô điều gì (10:17; Thi Thiên 34:2, 44:8; Giê-rê-mi 9:23-24; I Cô-rinh-tô 1:31)?  Tại sao (10:18; 12:9; I Cô-rinh-tô 4:7)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đang giữ những chức vụ nào trong gia đình, trong nơi làm việc, trong Hội Thánh, …? Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rằng thẩm quyền mà Chúa trao cho mỗi người là để gây dựng chứ không phải để phá đổ (10:8).  Bạn đang dùng thẩm quyền mà Chúa đã ban cho bạn như thế nào? Đang phục vụ đúng như mục đích Sứ đồ Phao-lô đã nói, hay ngược lại?
  2. Trong khúc Kinh Thánh này có nêu vài đặc điểm của các giáo sư giả như: Kiêu hãnh dựa theo tiêu chuẩn so sánh của chính mình (10:12), phê phán người hầu việc Chúa chân chính (10:10), len lõi vào bầy chiên của người khác (10:16), và nhận lãnh công trạng không thuộc về mình (10:13-15a). Những người như vậy có trong Hội Thánh ngày nay hay không?  Nếu bạn nhận biết một người như vậy bạn sẽ làm gì?
  3. Phân đoạn Kinh Thánh này cũng nhắc đến vài đặc điểm của những người hầu việc Chúa chân chính: Ước mơ của người đó cho bầy chiên của mình là gì (10:15b)? Khát vọng của người là gì (10:16)? Niềm hãnh diện của người đó dựa vào ai (10:17-18)?  Bạn có thể làm gì để hổ trợ một người hầu việc Chúa như vậy?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top