Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 10:1-7

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 10:1-7

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 10:1-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có thích gần một người lúc nào cũng nghiêm khắc với bạn hay không? Nếu có tại sao có?  Nếu không, tại sao không?  Bạn thích được đối xử như thế nào?  Xin liệt kê những ích lợi và bất lợi của cách đối xử này?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô cho biết ông là người như thế nào (10:1a)? Phẩm chất này là của ai (Ma-thi-ơ 11:29; 25:5)? Thái độ của Sứ đồ Phao-lô như thế nào khi ông hiện diện tại Hội Thánh Cô-rinh-tô (10:1b) và như thế nào  khi ông ở xa họ (10:1c)? Trong trường hợp này ông bị phê phán về điều gì (10:9)?  Nếu Sứ đồ Phao-lô cư xử ngược lại trong hai trường hợp trên (I Cô-rinh-tô 4:21), theo bạn ông sẽ bị phê phán về điều gì?  Sứ đồ Phao-lô không muốn chuyện gì xảy ra (10:2)?
  2. Sứ đồ Phao-lô giải thích lý do nào khiến ông có cách cư xử như vậy (10:3)? Mục đích của nguyên tắc đó là gì (10:4-10:5)?  Ai là người mà Sứ đồ Phao-lô sẽ áp dụng thái độ cứng rắn (10:6)?
  3. Tại sao các tín hữu tại Cô-rinh-tô phê phán Sứ đồ Phao-lô (10:7a)? Đây là cách nhận thức của ai (I Sa-mu-ên 16:7)? Sứ đồ Phao-lô khuyên họ điều gì (10:7b; Ma-thi-ơ 11:29; 25:5; Gia-cơ 3:13; 3:17)? Tại sao những người thuộc về Đấng Christ cần có suy nghĩ sâu sắc hơn là chỉ nhìn bề ngoài mà thôi (I Sa-mu-ên 16:7; Thi Thiên 51:6; Ma-thi-ơ 7:15; 23:27)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Thái độ nhu mì của Sứ đồ Phao-lô (10:1) đã bị chỉ trích là yếu đuối (10:9).  Kinh Thánh dạy như thế nào về nếp sống nhu mì (Gia-cơ 3:13; 3:17; Phi-líp 4:5; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7)?  Chúa có những lời hứa nào cho những người nhu mì (Ê-sai 29:19; 11:4; Sô-phô-ni 2:3; Ma-thi-ơ 5:5)?  Những lĩnh vực nào trong cuộc sống hiện nay của bạn, bạn cần phải áp dụng thái độ này?
  2. Nếu bạn được đặt trong một vị trí lãnh đạo (trong gia đình, trong chỗ làm, trong Hội Thánh), khi nào bạn cần phải mềm mỏng? Và khi nào bạn cần cứng rắn?  Mục đích chính của việc áp dụng một thái độ thích hợp, đúng người, đúng lúc là để làm gì?  Đem ích lợi cho bạn, hay cho người đó?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top