Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 8:16-24

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 8:16-24

 

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 8:16-24

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Ai là người mà bạn tin cậy để có thể giao tiền bạc của bạn?  Người đó có những phẩm chất nào khiến bạn tin cậy như vậy? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô cảm ơn Chúa về điều gì (8:16)? Tít đã làm gì (8:17)? Sứ đồ Phao-lô xác định tư cách và vị trí của Tít như thế nào (8:23a)?  Theo bạn, những điều Sứ đồ Phao-lô viết về Tít sẽ giúp ích cho Tít như thế nào trong công tác của ông?   
  2. Nhân vật thứ hai cùng đi với Tít là ai (8:18a)? Tư cách của người đó như thế nào (8:18b)? Người này do ai chỉ định (8:19a)? Người đó đã có kinh nghiệm gì trong vấn đề này (8:19a)? Công tác mà những người này tham dự được thực hiện với mục đích gì (8:19b)?   
  3. Công việc quyên góp giúp những người thiếu thốn (I Cô-rinh-tô 16:1-4) là điều tốt, tuy nhiên những người liên hệ cần cẩn thận về điều gì (8:20)?  Để phòng ngừa điều đó, những người có trách nhiệm cần phải thực hiện công tác của mình như thế nào (8:21a)?  Họ sẽ chịu trách nhiệm với ai (8:21b)?
  4. Cùng với hai nhân vật được nhắc ở trên, có ai nữa tham gia trong việc nhận tiền quyên góp (8:22a)?  Thái độ của người này như thế nào (8:22b)?  Vì sao (8:22c)? Sứ đồ Phao-lô nói gì về ba người chịu trách nhiệm trong công tác này (8:23b)?  Sau những lời giới thiệu như vậy, Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng họ cần làm những điều gì (8:24)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Tham lam tiền bạc là cội rễ của mọi tội ác (I Ti-mô-thê 6:10).  Sứ đồ Phao-lô đã cẩn thận gởi ba người với những phẩm chất đặc biệt đến Cô-rinh-tô để nhận tiền quyên góp giúp các tín hữu đang lâm nạn đói tại Jerusalem. Trong cách Sứ đồ Phao-lô làm, Hội Thánh ngày nay học được những nguyên tắc nào để áp dụng trong việc chọn những người làm công tác tài chính của Hội Thánh nhằm đem lại vinh quang cho Chúa (8:19; 8:23)?    
  2. Theo bạn, nếu Hội Thánh của bạn cần người lo công việc tài chính, Hội Thánh của bạn sẽ chọn bạn hay không?  Nếu có, tại sao có? Nếu không, tại sao không?  Bạn có những phẩm chất nào, hay thiếu những phẩm chất nào, được mô tả trong phân đoạn Kinh Thánh này?
  3. Bạn biết ai là những người trong Hội Thánh của bạn được mô tả là “sự vinh hiển của Đấng Christ” hay không?  Nếu có, bạn học được gì nơi những người đó?  Nếu không, Lời Chúa trong phân đoạn này nhắc chúng ta điều gì?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top