Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 8:1-15

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 8:1-15

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 8:1-15

 

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn rộng rãi trong những lĩnh vực nào (tiền bạc, thì giờ, công sức, …)? Bạn keo kiệt trong những lĩnh vực nào? Tại sao có sự khác biệt như vậy?  Có việc gì bạn đã bắt đầu làm từ năm ngoái mà cho đến bây giờ vẫn chưa làm xong hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu tại Cô-rinh-tô biết điều gì (8:1)? Hoàn cảnh của các tín hữu tại Ma-xê-đô-ni-a như thế nào (8:2)?  Tuy nhiên họ đã làm gì (8:2-5)?  Xin liệt kê những điều mà các tín hữu tại Ma-xê-đô-ni-a đã làm, và được ghi lại  trong các câu 8:2-5.  Xin cho biết những điều đó thuộc lĩnh vực nào (vật chất, tinh thần, khả năng)?
  2. Sứ đồ Phao-lô muốn Tít hướng dẫn tín hữu tại Cô-rinh-tô làm gì (8:6)? Ông muốn họ vượt trội trong những lĩnh vực nào (8:7)?   Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô khuyên họ làm như vậy (8:8)? 
  3. Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu tại Cô-rinh-tô điều gì (8:9)? Nhờ đâu mà họ có được như ngày hôm nay (8:9)? Hội Thánh Cô-rinh-tô đã bắt đầu công việc từ thiện từ khi nào (8:10)? Sứ đồ Phao-lô khuyến khích họ làm gì (8:11)?  Xin phân tích vài nguyên tắc thực hiện công tác từ thiện được ghi lại trong các câu (8:12-15)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong câu 9, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu Cô-rinh-tô về ân điển mà Đức Chúa Jesus đã đem đến cho họ. Bạn có nhận được ân điển tương tự hay không?  Nếu có, bạn có thể làm gì cho những người khó khăn hơn bạn (8:13-15)?     
  2. Công việc hiện tại có cung cấp đủ cho những nhu cầu căn bản cho bạn hay không? Nếu bạn đo lường lòng yêu mến Chúa của mình (8:8) bằng số tiền hằng tháng dâng hiến cho công việc Chúa, bạn đánh giá mình như thế nào?
  3. Theo bạn tại sao một số người thiếu thốn, như các tín hữu tại Ma-xê-đô-ni-a (8:1-5), lại có thể dâng hiến và giúp đỡ rời rộng hơn những người đầy đủ hay giàu có? Những động lực căn bản thúc đẩy họ làm điều đó là gì (8:2-5, 8:8)?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top