Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 7:11-16

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 7:11-16

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 7:11-16

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị đối xử bất công hay không?  Trong hoàn cảnh đó bạn cảm thấy thế nào?  Bạn muốn làm gì?  Nếu không thể làm gì để thay đổi được hoàn cảnh, bạn đã học được những điều gì?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Hai nhóm người nghe đọc thư của Sứ đồ Phao-lô là ai (7:12a)? Trong câu 7:10, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến lợi ích mà nỗi buồn đem lại cho người có lỗi. Trong câu 7:11, Sứ đồ Phao-lô nói đến lợi ích mà nỗi buồn đem lại cho người không có lỗi (7:11b).  Những lợi ích đó là gì (7:11a)?  
  2. Thật ra, động lực chính khiến Sứ đồ Phao-lô viết bức thư này là gì (7:12)?  Kết quả đem lại điều gì (7:13a)? 
  3. Sứ đồ Phao-lô cho biết vì sao ông và các cộng sự của ông vui (7:13b)?  Tại sao Tít vui (7:13c)?  Lý do mà các tín hữu tại Cô-rinh-tô đã làm cho Sứ đồ Phao-lô vui là gì (7:14)?  Xin cho biết ba điều mà các tín hữu tại Cô-rinh-tô đã đối xử với Tít (7:15b)? Cảm nghĩ của Tít về Hội Thánh Cô-rinh-tô như thế nào trước những thái độ đó (7:15a)?  Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô đã nói thêm có một lý do nữa khiến ông vui mừng, lý do đó là gì (7:16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến hai nhóm người khác nhau khi đọc bức thư của ông.  Khi đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh, bạn nghĩ mình thuộc nhóm nào: Nhóm bị Lời Chúa khiển trách hay nhóm được Lời Chúa minh oan?  Tại sao?  Bạn đã phản ứng như thế nào với sự dạy dỗ của Lời Chúa trong hoàn cảnh đó?   
  2. Cách cư xử của các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô làm nhiều người vui. Hội Thánh của bạn đang ở trong tình trạng vui hay buồn? Qua đoạn Kinh Thánh này, bạn học được những nguyên tắc nào khiến một Hội Thánh có thể đem lại niềm vui cho nhiều người (7:7; 7:9; 7:13, 7:16; Lu-ca 15:7)?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top