Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 7:5-10

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 7:5-10

 

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 7:5-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi biết một người thân yêu mắc phải sai lầm, bạn làm gì để khuyên người đó?  Sự thật thường làm mất lòng, bạn nghĩ người thân của bạn sẽ phản ứng như thế nào?  Tại sao bạn nghĩ như vậy?  Phản ứng thực tế của người đó đã làm cho bạn vui hay buồn? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin đọc Công Vụ 16:9-40 và cho biết Sứ đồ Phao-lô đã gặp những khó khăn nào trong lần đầu tiên ông đến Ma-xê-đoan? Khi đến thăm Ma-xê-đoan lần này, Sứ đồ Phao-lô đang đối diện với những khó khăn nào (7:5)?   Đức Chúa Trời đã làm gì để an ủi Sứ đồ Phao-lô (7:6)?   
  2. Tít là ai (Tít 1:4, Ga-la-ti 2:1-5)?  Tít đã làm công việc gì tại Cô-rinh-tô (2:12-13; 7:6; 8:6)? Niềm an ủi mà Tít mang đến cho Sứ đồ Phao-lô là gì (7:6)?
  3. Sứ đồ Phao-lô nghĩ gì về bức thư mà ông đã nhờ Tít mang đến cho Hội Thánh Cô-rinh-tô (7:8)?  Theo bạn, dầu biết phản ứng của các tín hữu tại Cô-rinh-tô sẽ như vậy, tại sao Sứ đồ Phao-lô vẫn gởi bức thư đó?  Vì sao Sứ đồ Phao-lô vui mừng sau khi nghe lời tường thuật từ Tít (7:9)?  Từ lúc viết bức thơ, Sứ đồ Phao-lô đã hy vọng điều gì (2:3-4)?
  4. Hầu như ai cũng thích vui, tuy nhiên nỗi buồn cũng có giá trị của nó.  Theo Sứ đồ Phao-lô nỗi buồn nào sẽ đem lại ích lợi (7:10a), và nỗi buồn nào sẽ đem lại khổ đau (7:10b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Kinh Thánh cho biết có nhiều cách để bày tỏ tình yêu thương. Khi một người thân yêu của bạn làm trái ngược với Lời của Chúa, bạn thường làm gì: “dung thứ mọi sự, nín chịu mọi sự” (I Cô-rinh-tô 13:7a), hay góp ý chân thành: “Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành” (Rô-ma 12:9)? Tại sao bạn chọn có thái độ như vậy?  Thái độ của bạn đã đem lại kết quả thế nào cho người đó và cho chính bạn?    
  2. Có bao giờ bạn trải nghiệm một nỗi buồn theo ý Chúa hay không (7:10)?  Nỗi buồn đó đã giúp bạn thay đổi điều gì?  Bây giờ khi nhìn lại, bạn nghĩ như thế nào về nỗi buồn đó?
  3. Theo bạn, bạn thuộc loại người đem lại niềm vui cho những người khác (giống như Tít), hay trở thành nỗi ưu tư cho những người khác (giống như các tín hữu tại Cô-rinh-tô)?  Tại sao bạn nghĩ như vậy?  Làm thế nào để bạn có thể trở thành người đem đến an ủi và niềm vui cho những người khác, hơn là người tạo ưu tư lo buồn cho những người yêu mến bạn?   

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top