Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 7:1-4

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 7:1-4

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 7:1-4

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi sắp sửa gặp một nhân vật quan trọng, bạn làm gì để chuẩn bị? Chuẩn bị về hình thức hay nội dung cho cuộc gặp gỡ? Tại sao? Bạn cảm thấy thế nào nếu sau buổi gặp gỡ, người đó nói rằng người đó thích ở luôn với bạn (6:16c)?     

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc người tin Chúa cần thanh tẩy trong hai lĩnh vực nào (7:1)? Mục đích của việc người tin Chúa thanh tẩy chính mình là gì (6:17-18)? Lời hứa mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong (7:1) là gì (6:16c)? Mỗi ngày bao nhiêu lần bạn thanh tẩy thể xác?  Mỗi ngày bao nhiêu lần bạn thanh tẩy tâm linh?  Bạn thường đến với Chúa trong tình trạng nào?   
  2. Sứ đồ Phao-lô nài xin các tín hữu tại Cô-rinh-tô điều gì (7:2a)? Ông đã cư xử với họ như thế nào (7:2b)? Dựa vào những điều đã học từ II Cô-rinh-tô chương 1-6, theo bạn tại sao các tín hữu tại Cô-rinh-tô đã không mở lòng của họ đối với Sứ đồ Phao-lô?
  3. Sứ đồ Phao-lô nêu lời thỉnh cầu của mình và nhắc lại cách cư xử của ông với các tín hữu tại Cô-rinh-tô với mục đích gì (7:3a)? Tấm lòng và thái độ của ông đối với họ như thế nào (7:3b)?   Ông nghĩ gì về họ (7:4a)? Ông cảm thấy như thế nào về họ (7:4b)? Sứ đồ Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh nào (7:4d)?  Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã đem đến cho Sứ đồ Phao-lô điều gì (7:4c)?       

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở người tin Chúa hãy thanh tẩy chính mình trước khi đến với Chúa. Bạn thường đến với Chúa trong tình trạng như thế nào: tự nhiên, xuề xòa, hay kính trọng?  Lời dặn của Sứ đồ Phao-lô (7:1) nhắc chúng ta điều gì? 
  2. Sứ đồ Phao-lô đã năn nỉ các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô mở lòng ra với ông, trong khi ông không làm gì sai quấy với họ. Tình trạng tương tự có xảy ra trong gia đình, hay trong Hội Thánh của bạn hay không?  Động lực nào khiến một người vẫn trung tín làm điều tốt cho người khác dầu bị người đó khước từ? 
  3. Khi Chúa đến thế gian, các lữ quán tại Bết-lê-hem không có chỗ cho Chúa (Lu-ca 2:7). Nếu lời kêu gọi trong câu (7:2a) là lời của nói Chúa với bạn, bạn sẽ làm gì?  Chúa hứa gì cho người đáp lại tiếng gọi của Ngài (Khải Huyền 3:20)?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top