Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 6:14-18

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 6:14-18

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 6:14-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong hoàn cảnh dịch bệnh đang lan tràn khắp thế giới, những người khỏe mạnh được khuyên nên làm gì khi biết có người bị nhiễm bệnh đang ở gần?  Nếu một người khỏe mạnh sống chung lâu dài với người bị nhiễm bệnh thì điều gì sẽ xảy ra? Thái độ đúng và cần nên có là gì?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ách (6:14a) là vật được dùng để làm gì?  Tại sao Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa không nên mang ách chung với người không tin Chúa (6:14b)? Ánh sáng chỉ về những người nào (I Phi-e-rơ 2:9; Ma-thi-ơ 5:14)? Bóng tối chỉ về ai (Rô-ma 1:18-21)? Tại sao bóng tối và ánh sáng không thể hòa hiệp với nhau (I Giăng 1:5-7)? Theo Sứ đồ Phao-lô, người công bình là người thế nào (Rô-ma 1:17)? Người gian ác là người thế nào (Gióp 31:33; Châm Ngôn 4:19)? Nếu người công bình cùng đi với người gian ác thì có thể gặp nguy hiểm nào (Thi Thiên 1:6)? 
  2. Bê-li-an (6:15) là một tên khác của Sa-tan.  Bản chất của Sa-tan như thế nào (Khải Huyền 12:9; Giăng 8:44; I Giăng 2:22)?  Đấng Christ là Đấng như thế nào (Giăng 8:45; I Giăng 2:1)? Vì vậy, tại sao người tin Chúa không nên hòa hiệp với người không tin Chúa (6:15)?
  3. Đền Thờ của Đức Chúa Trời được dùng để làm gì (6:16)?  Ngày nay Đền Thờ của Chúa là ai (I Cô-rinh-tô 3:17)? Lý do nào Chúa dạy người tin Chúa hãy tránh khỏi sự ô uế (6:17; Ê-phê-sô 5:11; I Cô-rinh-tô 5:11)?  Vì sao Chúa muốn như vậy (6:18; Ma-thi-ơ 18:14; Thi Thiên 103:13; Ma-la-chi 3:7)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có người cho rằng Chúa quá khắt khe khi Chúa không cho phép người tin Chúa lập gia đình với người không tin Chúa.    Kinh Thánh cho biết mục đích của mệnh lệnh này là vì bạn, hay vì Chúa, hoặc cả hai? Động lực mà Chúa khuyên người tin Chúa trong vấn đề này là gì?
  2. Theo Kinh Thánh, Đền Thờ của Chúa được dùng cho những mục đích nào (II Sử Ký 6:20; Thi-thiên 48:9; 68:29)? Nếu thân thể của bạn là Đền Thờ của Chúa, bạn đang sử dụng nó như thế nào? Có cần phải được tu sửa hay không (II Các Vua 12:7)? Nếu Đức Chúa Jesus đến với bạn, Ngài có thể làm gì tại đó (Giăng 2:13-15; 8:2)?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top