Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 6:1-13

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 6:1-13

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 6:1-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong cuộc sống hiện tại, ai là khuôn mẫu mà bạn thích trở nên giống như người đó? Người đó có những ưu điểm nào? Và những khuyết điểm nào? Tại sao bạn muốn giống như người đó? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô điều gì (6:1)? Ân điển của Chúa mang gì đến cho chúng ta (I Cô-rinh-tô 5:14-15; Công Vụ 15:11)? Ân điển của Chúa đã được Sứ đồ Phao-lô dùng để làm gì (Công Vụ 14:26-27)? Theo bạn một người có thể lãng phí ân điển của Chúa bằng cách nào (6:1b)?
  2. Chúa hứa hai điều gì cho những người tin Chúa (6:2a)? Khi nào mới đến thời điểm mà Chúa đã hứa (6:2b)? Các tín hữu vì đã tin Chúa nên đã được cứu, như vậy “ngày cứu rỗi” trong (6:2b) là ngày dành cho ai? Sứ đồ Phao-lô muốn người đọc hiểu gì khi ông nhấn mạnh đến điều này?
  3. Một trong những nguyên tắc hầu việc Chúa của Sứ đồ Phao-lô là gì (6:3a)? Vì sao ông làm như vậy (6:3b)? Sứ đồ Phao-lô đã làm gì để thực hiện nguyên tắc đó (6:4a)? Ông đã thể hiện vai trò một người đầy tớ của Chúa trong những hoàn cảnh nào (6:4b-10)? Động lực nào khiến Sứ đồ Phao-lô có thể làm được như vậy (1:12)?
  4. Tấm lòng của Sứ đồ Phao-lô như thế nào đối với các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô (6:11-12a)? Tuy nhiên tấm lòng của họ đối với ông như thế nào (6:12b)?  Sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi các tín hữu tại Cô-rinh-tô thời xưa, cũng như chúng ta ngày nay, điều gì (6:13c)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đánh giá sự thành công của một người hầu việc Chúa theo tiêu chuẩn nào? Nếu áp dụng tiêu chuẩn của bạn, xin so sánh với những điều đã xảy ra cho Sứ đồ Phao-lô được ghi lại trong các câu 6:4-7, và cho biết chức vụ hầu việc Chúa của Sứ đồ Phao-lô có phải là một chức vụ thành công hay không? Tại sao?     
  2. Trong tất cả những điều Sứ đồ Phao-lô đã làm được ghi lại trong các câu 6:4-10, bạn đã trải nghiệm những điều nào? Trong những điều này, điều nào bạn ước mong có được trong cuộc đời của mình?
  3. Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông không muốn làm nguyên nhân gây vấp phạm cho những người khác (6:3)? Có người hầu việc Chúa nào đã là tấm gương xấu cho bạn hay không?  Ngược lại, có người hầu việc Chúa nào là tấm gương tốt cho bạn?
  4. Người hầu việc Chúa được đặt trong vị trí bị nhiều người đánh giá. Bạn đã và đang làm gì để ủng hộ người hầu việc Chúa để họ có thể làm tốt vai trò mà Chúa đã trao cho họ?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top