Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-15

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-15

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 5:11-15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn biết một người thân yêu của mình sắp làm một điều sẽ đem đến những hậu quả tai hại cho người đó, bạn sẽ làm gì? Nếu người đó không nghe lời khuyên của bạn và thậm chí nói bạn là điên khùng, bạn làm gì?  Tại sao bạn làm như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Điều gì khiến Sứ đồ Phao-lô thuyết phục người khác hãy đến với Đức Chúa Trời (5:11a)?  Tại sao (5:10)?  Ông đã thực hiện điều đó như thế nào (5:11b)?  Và ông ước mong điều gì (5:11c)?   
  2. Sứ đồ Phao-lô muốn gì khi ông nói rằng ông không muốn tự nói về mình nhưng muốn tạo cơ hội cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô có dịp nói về ông (5:12a)?  Mục đích để làm gì (5:12b)?  Nhằm giải thích cho những người nào (5:12c)?
  3. Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô cuồng nhiệt (5:13a)? Dân Do Thái từng có nhận xét gì về Đức Chúa Jesus (Mác 3:20-22)? Chúa đã lưu ý những người theo Chúa điều gì (Giăng 15:28, 15:20)?  Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô dè dặt (5:13b)?
  4. Động lực khiến Sứ đồ Phao-lô cư xử như trên là gì (5:14a)?  Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi ông nói nếu một người chết vì mọi người thì tất cả đều chết (5:14b)? Sứ đồ Phao-lô đã giải thích như thế nào về điều này trong Rô-ma 6:2-4?  Đức Chúa Jesus đã chết để làm gì (5:15; Rô-ma 6:4-7)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Động lực nào khiến bạn chia sẻ Phúc Âm của Chúa cho người khác?  Nếu bạn bị những người khác hiểu lầm, bạn sẽ làm gì? Ngược lại, nếu bạn ít khi nói về Chúa cho người khác, điều gì đã ngăn trở bạn?
  2. Lòng nhiệt thành thuyết phục người khác đến với Chúa của Sứ đồ Phao-lô đã bị một số người xem là điên rồ. Có bao giờ bạn gặp hoàn cảnh tương tự hay không?  Nếu không, bạn đã dùng phương pháp nào để mang sứ điệp của Chúa cho những người khác, và sứ điệp đó đã được tiếp nhận?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top