Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4:1-6

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4:1-6

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 4:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có thích ngắm nhìn khuôn mặt của một người nào đó hay không? Điều gì nơi khuôn mặt đó thu hút bạn?  Theo bạn, làm thế nào người khác có thể bị thu hút bởi chính bạn như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô không ngã lòng trong chức vụ hầu việc Chúa (4:1)? Xin cho biết ba điều mà ông không thể làm trong chức vụ của mình (4:2a)? Vì sao (Giăng 3:20-21; Ma-thi-ơ 5:14-16; I Giăng 2:22; II Ti-mô-thê 3:13)? Nhưng ông sẽ làm những điều gì (4:2b) và trước sự chứng nhận của ai (4:2c)?  Chân lý mà Sứ đồ Phao-lô giới thiệu là ai (Giăng 14:6; 15:26; 16:13) hay là điều gì (17:17)?  
  2. Sứ đồ Phao-lô đang thực hiện trách nhiệm nào (4:3a)? Mục đích của trách nhiệm đó là gì (4:4c)? Điều đó liên hệ như thế nào đến Đức Chúa Trời (4:4d)? Ai là những người không thể thấy được điều mà Sứ đồ Phao-lô rao giảng (4:3b)? Điều gì đã xảy đến với họ (4:4a)? Họ trở thành những người như thế nào (4:4b)?
  3. Ai là trọng tâm trong sứ điệp của Sứ đồ Phao-lô (4:5a)? Ngài là ai (4:5b)? Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô chấp nhận phục vụ (4:5c)? Đức Chúa Trời đã truyền dạy điều gì (4:6a)? Sự tối tăm biểu tượng cho điều gì (4:6b)?  Ánh sáng là gì của Đức Chúa Trời (4:4d), thể hiện như thế nào qua Đức Chúa Jesus (4:6d), và đem lại điều gì cho người tin Chúa (4:4b-c)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi bạn chia sẻ về Chúa, trọng tâm của điều bạn nói hay làm là gì (4:5)? Người tiếp xúc với bạn có nhận biết ánh sáng của Chúa qua điều bạn nói hoặc làm hay không?
  2. Động lực nào khiến bạn phục vụ người khác? Động lực đó có tương tự như động lực của Sứ đồ Phao-lô hay không (4:5b; 4:1a)? Lý do nào khiến có lúc nhiều người muốn bỏ cuộc trong sự hầu việc Chúa và phục vụ người khác?  Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô và nhiều người khác đã kiên tâm trong sự hầu việc Chúa và phục vụ tha nhân?
  3. Vinh quang của Đức Chúa Trời, được tỏa rạng qua Đức Chúa Jesus, đã đem lại tri thức cho Sứ đồ Phao-lô (4:6), và giúp ông trình bày Phúc Âm của Chúa cho những người khác (4:2-4). Tiến trình đó có xảy ra trong cuộc đời theo Chúa của bạn hay không? Nếu không, điều gì đã ngăn trở bạn tiếp nhận và tỏa ra ánh sáng  của Chúa?  

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top