Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 3:1-5

Cùng Học Kinh Thánh: Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 3:1-5

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 3:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn gặp trường hợp những người thân yêu với bạn thuở trước, bây giờ làm mặt lạ với bạn hay không? Họ nói gì về bạn?  Bạn cảm thấy thế nào?  Theo bạn, tại sao họ có những thay đổi đột ngột như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đã hỏi các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô những câu hỏi nào (3:1)? Theo bạn vì sao lại có chuyện này xảy ra (I Cô-rinh-tô 1:11-13)? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không cần tự giới thiệu (10:18) hay cần thư giới thiệu với Hội Thánh Cô-rinh-tô (12:11-12; Công Vụ 18:1-20)? Ai có thể xác nhận về tư cách của ông (4:2)?
  2. Thay vì tự giới thiệu hay cần một bức thư giới thiệu cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô đã gọi Hội Thánh Cô-rinh-tô là gì (3:2a)? Bức thư đó do ai viết (3:3a)? Viết bằng gì (3:3c)? Viết ở đâu (3:2b; 3:3d)? Nội dung viết về điều gì (3:3b; I Cô-rinh-tô 9:1-2)? Ai đã biết và đọc bức thư đó (3:2c)? Theo bạn, những yếu tố như tác giả, nội dung, người ấn chứng, người đọc bức thư, …, mà Sứ đồ Phao-lô lưu ý những lãnh đạo hiện tại của Hội Thánh Cô-rinh-tô có đủ để xác nhận cho tư cách của ông hay không?  Vì sao các lãnh đạo của Hội Thánh Cô-rinh-tô đã không nhận ra những điều đó ngay từ đầu?
  3. Trong khi các lãnh đạo của Hội Thánh Cô-rinh-tô đòi hỏi sự xác nhận uy tín từ loài người, Sứ đồ Phao-lô cho biết ông tin cậy ai bảo vệ uy tín của mình (3:4; 10:17-18)? Sứ đồ Phao-lô lưu ý những người chất vấn ông một sự thật nào về khả năng của con người (3:5a)?  Điều họ cần nhớ đó là khả năng của con người đến từ đâu (3:5b)? Chúng ta học được gì về những điều này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Thế hệ lãnh đạo mới tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã chất vấn Sứ đồ Phao-lô về tư cách của ông. Điều đó có xảy ra trong Hội Thánh ngày hôm nay không?  Hội Thánh của bạn đã đối xử với những người hầu việc Chúa tiền nhiệm tại Hội Thánh của bạn như thế nào?  Ai, hay những yếu tố nào, đã được dùng để xác nhận cho phẩm hạnh và uy tín của những người đó?     
  2. Trong Tân Ước, Hội Thánh Cô-rinh-tô được ghi nhận là một Hội Thánh có nhiều vấn đề. Trong khúc Kinh Thánh này, các lãnh đạo của Hội Thánh Cô-rinh-tô đã yêu cầu văn bản, đòi hỏi sự xác nhận từ loài người, và suy luận theo lý trí. Sứ đồ Phao-lô nhắc họ cần lưu ý đến sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, sự xác chứng của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Jesus, và quyết định nên được cân nhắc từ cả lý trí và tấm lòng. Hội Thánh của bạn đang áp dụng những nguyên tắc nào trong cách điều hành của Hội Thánh?  Kết quả thế nào? Lời Chúa nhắc nhở bạn và Hội Thánh của bạn điều gì qua khúc Kinh Thánh này?    

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top