Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 1:23-2:11

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 1:23-2:11

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 1:23-2:11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải bỏ lỡ một cuộc hẹn để tránh phải gặp một người nào đó bởi vì bạn không muốn cuộc gặp gỡ sẽ đem thêm nỗi buồn cho người đó hoặc cho chính bạn hay không? Trong trường hợp như vậy, người kia nghĩ gì về sự thất hứa của bạn? Bạn có hối tiếc về quyết định của mình hay không? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do nào khiến ông chưa trở lại Cô-rinh-tô (1:23)? Sứ đồ Phao-lô cho biết ông không có quyền gì (1:24a), tuy nhiên động lực đã đưa đến quyết định của ông là gì (1:24b)? Quyết định đó là gì (2:1)? Tại sao (2:2)?
  2. Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô viết lại điều này (2:3a)? Ông hy vọng điều gì (2:3b)? Sứ đồ Phao-lô viết lại điều này trong tâm trạng như thế nào (2:4a)? Tâm trạng đó diễn tả điều gì (2:24b)?  Hai câu Kinh Thánh trên cho thấy khi phải chọn giữa cảm xúc buồn đau cho riêng mình và niềm vui cho người khác thì Sứ đồ Phao-lô đã chọn điều nào?  Điều đó nói lên điều gì về vai trò của ông?
  3. Một số tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã làm gì (2:5a)? Thật ra họ đã làm tổn thương ai (2:5b)? Tại sao những người sai phạm trong Hội Thánh nên bị kỷ luật (Hê-bơ-rơ 12:4-17)? Sứ đồ Phao-lô nhận định như thế nào về việc kỷ luật một số tín hữu tại Cô-rinh-tô (2:6)? Ông khuyên Hội Thánh nên làm gì với họ (2:7a)? Tại sao (2:7b)?  Hội Thánh cần phải làm gì nữa (7:8)?
  4. Một trong những lý do khiến Sứ đồ Phao-lô viết những điều nào là gì (2:9)? Sứ đồ Phao-lô tin cậy các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô như thế nào (2:10)? Tại sao Sứ đồ Phao-lô và các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô nên làm như vậy (2:11)? Theo bạn, Sa-tan có thể tận dụng việc giận dữ lâu dài để làm gì (2:11; Ê-phê-sô 4:26-27)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong gia đình, ai là người thường chấp nhận hy sinh để đem niềm vui đến cho những người khác? Thông thường những người nhận được niềm vui có biết rằng có người đã hy sinh để cho mình có được niềm vui hay không?  Đức Chúa Jesus đã hy sinh cho chúng ta. Lòng tri ân về sự hy sinh của Chúa vẫn còn sâu đậm trong tâm linh của bạn hay không?      
  2. Hội Thánh của bạn đã làm gì với những người làm những việc sai phạm? Hội Thánh của bạn áp dụng nguyên tắc “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự” (I Cô-rinh-tô 13:7), nghĩa là không bao giờ kỷ luật, hay ” Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành” (Rô-ma 12:9), nghĩa là áp dụng kỷ luật cần thiết?  Nếu Hội Thánh của bạn áp dụng biện pháp kỷ luật, thời gian bị kỷ luật là bao lâu?  Theo sự hướng dẫn của Sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn Kinh Thánh này, Hội Thánh nên làm gì với những người bị kỷ luật biết ăn năn (2:5-11)?  

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top