Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 1:12-22

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 1:12-22

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 1:12-22

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn thất hứa hay không?  Lý dó nào khiến bạn không thể giữ lời hứa?  Người được bạn hứa nghĩ gì về bạn khi bạn thất hứa? Sau đó bạn có dịp giải thích với người đó về lý do bạn không thể thực hiện điều đã hứa hay không?  Người đó có tin hay không? Tại sao?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô hãnh diện về điều gì (1:12a)? Căn nguyên trong cách cư xử của Sứ đồ Phao-lô đến từ đâu (1:12b)? Ông đã sống với người bên ngoài và bên trong Hội Thánh như thế nào (1:12b-c)?  Xin liệt kê những đặc điểm trong nếp sống của Sứ đồ Phao-lô đã được ghi lại trong câu (1:12)?
  2. Điều gì minh chứng cho nếp sống của Sứ đồ Phao-lô (1:12b)? Làm thế nào để các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô có thể hiểu thêm về sự trong sạch và thành thật của ông (1:13a)? Thật ra các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã biết Sứ đồ Phao-lô như thế nào (1:14a; Công Vụ 18:1-18)? Từ những hiểu biết ban đầu đó, điều đầu tiên Sứ đồ Phao-lô mong ước nơi các tín hữu tại Cô-rinh-tô là gì (1:13b)?  Thêm vào đó, ông kỳ vọng điều gì nơi họ (1:14b)?
  3. Sứ đồ Phao-lô đã có dự định nào (1:15)?  Động lực của chuyến đi này là gì (1:14b)? Kế hoạch của chuyến đi như thế nào (1:16)?  Với một kế hoạch như vậy, đây có phải là một ý kiến nhẹ dạ bốc đồng hay là một chương trình được hoạch định với nhiều cân nhắc (1:17)? 
  4. Điều gì (1:23) đã khiến Sứ đồ Phao-lô bị phê bình là người ba phải (1:18)?  Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến phẩm cách mà ông đã nhắc đến trong (1:12)?  Lời chỉ trích đó nguy hại như thế nào đến những sứ điệp mà Sứ đồ Phao-lô đang rao giảng (1:18)? Sứ đồ Phao-lô khẳng định điều gì về sứ điệp liên quan đến Đức Chúa Jesus (1:19)? 
  5. Chữ A-men trong câu (1:20) có nghĩa là gì?  Sự thật đã được “A-men” đó là gì (1:18a)?  Xin liệt kê những điều đã bày tỏ sự thành tín của Đức Chúa Trời trong những câu Kinh Thánh này (1:20-22)?  Xin phân tích ý nghĩa của những từ ngữ “làm cho bền vững”, “xức dầu”, “đóng ấn”, “ban của tin” trong các câu (1:21-22) để minh chứng cho sự thành tín của Đức Chúa Trời?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những người chung quanh đang đánh giá bạn như thế nào? Chỉ qua một việc làm hay cả một nếp sống? Làm thế nào bạn có thể chứng minh con người thật của mình cho những người chung quanh?
  2. Nếu có ai thất hứa với bạn, bạn nghĩ gì về người đó?  Bạn có cân nhắc hòan cảnh khiến người đó không thể thực hiện được lời hứa với bạn hay không?  Bãn chất của người đó như thế nào? Đây là chuyện chỉ một lần thất hứa hay lập lại thường xuyên? 
  3. Một số người chủ tâm chỉ trích Sứ đồ Phao-lô đã không giữ lời hứa để gây bất tín nhiệm trong sứ điệp mà ông rao giảng.  Sơ suất nào trong cuộc sống của bạn có thể gây khó khăn cho bạn trong việc giới thiệu Chúa cho người chung quanh?
  4. Rất nhiều người hầu việc Chúa đang rao giảng lời Chúa.  Làm thế nào để bạn có thể giúp họ hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình trong sự “trong sạch và chân thật” (1:12)?   

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top