Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2023 » November (Page 4)

Chờ Mùa Đông Đến

Ca khúc: Chờ Mùa Đông Đến Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2023) www.thuvientinlanh.org [divide style="2"] ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 37:4

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Jesus – Chúa Bình An

Tựa đề: Jesus - Chúa Bình An Sáng tác: Kinh Kha Trình bày: Linh Năng - Nguyên Thủy [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 28/11/2023

Thứ Ba, 28/11/2023 CT Phát Thanh Nguồn Sống trên đài FEBC, La Mirada. Cảm tạ Chúa dùng CT này giúp cho nhiều người tìm hiểu, học biết Chúa. Xin Chúa thêm ơn sức trên quý MS Ðặng Minh Trí, MS Nguyễn Ðăng Minh, MS Dương Phú Thành, và Bà Nguyễn Thỉ trong CT phát thanh Việt ngữ.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 332

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Rô-ma 15Rô-ma 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thông Báo: Chương Trình Cùng Hát Nhạc Giáng Sinh 2023

Thông Báo Chương Trình Cùng Hát Nhạc Giáng Sinh 2023 7:30 pm - Thứ Bảy - Ngày 2/12/2023 Hội Thánh Tin Lành Orange, Santa Ana, California ...

Read more

Christmas Special – Part 1 – Cello

Christmas Special - Part 1 Cellist: Stjepan Hauser  Video credit: Stjepan Hauser  [divide style="2"] 00:00 - O Holy Night - Đêm Thánh 04:20 - Christmas Song - Bài Ca Giáng Sinh 08:16 - Silent Night - Đêm Yên Lặng 12:17 - Angels We Have Heard On High - Tiếng Hát Thiên Binh [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2023

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2023Giê-rê-mi 49:34–39Lời Đoán Phạt Dành Cho Ê-lam “Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngai Ta trong Ê-lam; vua và các quan trưởng nó, Ta sẽ diệt đi. Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đem các phu tù của Ê-lam trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 38–39). Câu hỏi suy ngẫm: Ê-lam là dòng dõi của ai? Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngai Ngài trong Ê-lam có nghĩa gì? Chúa dành cho Ê-lam ...

Read more

Nhạc Khúc Giáng Sinh

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy Vọng Ca khúc: Nhạc Khúc Giáng Sinh Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng  [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Ca Vang Lên[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên (Ê-sai 7:14) Hôm nay, chúng ta hãy cùng đến Bết-lê-hem, nhập với những người chăn chiên đang kinh ngạc và các nhà thông thái thành kính, chiêm ngưỡng Ðấng đã giáng sanh để làm vua dân Do Thái. Vì bởi đức tin, chúng ta có thể nhận Ngài cho mình mình và có thể cùng hát rằng: “Một con trẻ được sanh cho chúng ta, một con trai đã đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top