Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2023 » October (Page 6)

Believe

Nguyên tác: Believe  Nhạc và lời: Udo Mechels,  Yannic Fonderie, Kit Hain, Laura Bretan Trình bày: Laura Bretan & The Tenors [divide style="2"] "Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Thuận Trời – Nghịch Trời

Thuận Trời - Nghịch Trời  [divide style="2"] “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong,” tức là thuận với Trời thì còn, nghịch với Trời thì tiêu diệt.  Nhiều người nghe câu này thì phì cười, cho rằng quan niệm “thuận với Trời, nghịch với Trời” là quan niệm của những người đời xưa không biết khoa học, chứ ở thế kỷ thứ 20 này nghĩ như vậy là lạc hậu quá.  Rất có thể đời xưa, khi người ta c ...

Read more

Thánh Ca Nga: Nắm Chặt Chúa Jesus

Tựa đề: Nắm Chặt Chúa Jesus Nguyên tác: За Иисуса Держись Trình bày: Darina Kochanzhi [divide style="2"] [one_half] За Иисуса Держись КУПЛЕТ 1: Моя жизнь в маленькой лодке, А вокруг нее ураган И живу фразой короткой: «Я тебя никому не отдам», А вокруг огромные волны, Смоет за борт любая из них, Я ищу, за что ухватиться И слышу голос в тот миг: ПРИПЕВ: За Иисуса держись! Лишь в Господних руках вся твоя ...

Read more

Thánh Ca: Ban Mai Với Jesus – In The Garden

Tựa đề: Ban Mai Với Jesus Nguyên tác: In The Garden Nhạc và lời: C. Austin Miles Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 119 Trình bày: Rosemary Siemens [divide style="2"] [one_half] In The Garden 1. I come to the garden alone While the dew is still on the roses And the voice I hear falling on my ear The Son of God discloses. Refrain: And He walks with me, and He talks with ...

Read more

Thánh Kinh Báo – Audio – Số 99

Thánh Kinh Báo - Audio - Số 99 Nguyệt San của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam [divide style="2"] Đọc thêm: Sơ lược lịch sử Thánh Kinh Báo Phan Khôi giới thiệu Thánh Kinh Báo [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Gióp 5:17-18

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Tựa đề: Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường Nguyên tác: In Tenderness He Sought Me Lời: W. Spen­cer Wal­ton, (1894) Nhạc: Adon­i­ram J. Gor­don, (1894) Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 300 [divide style="2"][one_half] In Tenderness He Sought Me 1. In tenderness He sought me, Weary and sick with sin; And on His shoulders brought me Back to His fold again. While angels in His presence sa ...

Read more

Thánh Ca: Sunshine in My Soul – Ánh Dương Trong Tâm Tôi

Tựa đề: Ánh Thái Dương Nầy Nguyên tác: Sunshine In My Soul Lời: Eliza E. Hewitt Nhạc: John R. Swe­ney Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 207 [divide style="2"] [one_half] Sunshine In My Soul 1. There is sunshine in my soul today, More glorious and bright Than glows in any earthly sky, For Jesus is my Light. Refrain O there’s sunshine, blessèd sunshine, When the peaceful, happy moments roll; ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Cao Danh Chúa

Tựa đề:  Tôn Cao Danh Chúa Nguyên tác: Glorify Thy Name Nhạc và Lời: Donna Whobrey Adkins Lời Việt: Trương Văn Xê [divide style="2"] [one_half] Glorify Thy Name 1. Father, we love You We worship and adore You Glorify Thy Name in all the earth Glorify Thy Name Glorify Thy Name Glorify Thy Name in all the earth 2. Jesus, we love You We worship and adore You Glorify Thy Name in all the earth Glorify Thy N ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 27/10/2023

Thứ Sáu, 27/10/2023 Xin cầu nguyện cho các MSTĐ hưu trí trong tỉnh Ninh Thuận: MSTS Soh Ao Ha Bang, TĐTS So Hao Ha Vương, TĐTS Nguyễn Thị Bình, và QPTĐ Ha Ra Liêng. Xin Chúa ban ơn, thêm sức khỏe trên quý đầy tớ Chúa, tiếp trợ thuộc linh và cả vật chất cho họ, cho sự hiện diện của họ là khích lệ, nâng đỡ HT trong vùng.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện T ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top