Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2023 » October (Page 34)

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2023

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2023Ê-phê-sô 3:1–13Quản Trị Ân Sủng của Chúa “Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi, là ân sủng mà Ngài vì anh em phó cho tôi” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khẳng định chức vụ của ông là bởi đâu? Ông nhận biết mình phải có trách nhiệm gì với ân sủng Chúa dành cho ông? Bạn cần quản trị ân sủng Chúa ủy thác cho bạn ra sao? Sứ đồ Phao-lô được Chúa kêu gọi để gi ...

Read more

Gô-gô-tha Năm Nào

Tựa đề: Gô-gô-tha Năm Nào Sáng tác: Lê Diệu Trình bày: Issac Thái [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ta Hy Sinh Hết Vì Con

Tựa đề: I Gave My Life For Thee Lời Anh: Frances Havergal (1851) Nhạc: Phillip Bliss Lời Việt: William & Grace Cadman (1916) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam- Bài Số 92 [divide style="2"] [one_half] I Gave My Life for Thee 1. I gave My life for thee, My precious blood I shed, That thou might’st ransomed be, and quickened from the dead; I gave, I gave My life for thee; what hast thou given for Me? I ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Gia-cơ 4:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Là Tất Cả – He’s Everything To Me

Tựa đề: Chúa Là Tất Cả Nguyên tác: He's Everything To Me (Anh) Nhạc và Lời: Ralph Carmichael (1964) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài Số 270 [divide style="2"] [one_half] He's Everything To Me In the stars His handiwork I see, On the wind He speaks with majesty. Though He ruleth over land and sea, What is that to me? I will celebrate Nativity, For it has a place in history, Sure! ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Thủ

Tựa đề:  Thánh Thủ Lời Anh: O Sacred Head Now Wounded Nhạc:  Hans L. Hassler (1564-1612) Hòa âm:    Johann S. Bach (1685-1750) Lời Anh: Paul Gerhardt  và James W. Alexander Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca (1924) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 98. [divide style="2"] [one_half] Thánh Thủ 1. Đầu Chúa tôi sao trông gục nghiêng? - Vì đảng ác nhân mỉa mai ...

Read more

Tiếng Đóng Đinh

Tựa đề: Tiếng Đóng Đinh Nhạc và lời: Trần Thượng Trí [divide style="2"] Đọc thêm: Vài Kỷ Niệm Với Nhạc Sĩ Trần Thượng Trí [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2012) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 01/10/2023

Chúa Nhật, 01/10/2023 Sống Với Thánh Kinh. Xin Chúa ban cho con dân Chúa tại quê nhà lòng khát khao chính Chúa, hết lòng tìm kiếm, học hỏi Lời Chúa mỗi ngày hầu kinh nghiệm đời sống sung mãn trong Chúa. Cảm tạ Chúa cho hơn 50 ngàn người tại Việt Nam và hải ngoại sử dụng tài liệu SVTK. Xin Chúa cho số con cái Chúa dành thì giờ học Lời Chúa hằng ngày tăng lên, cho con dân Chúa đã kinh nghiệm phước hạnh sống v ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 274

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-la-chi 1Ma-la-chi 2Ma-la-chi 3Ma-la-chi 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top