Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2023 » March

Tìm Hiểu Phúc Âm Trong Lê-vi Ký

Tựa đề: Tìm Hiểu Phúc Âm Trong Lê-vi Ký Nguyên văn: Discovery Gospel in Leviticus Diễn giả: Dr. Rev. Tim Keller [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2023Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29–35Phản Ánh Vinh Quang Chúa “Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Si-na-i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì xảy ra khi ông Môi-se cầm hai bảng chứng xuống núi Si-na-i? Dân chúng phản ứng như thế nào khi thấy điều đó? Tại sao ông Môi-se lấy lúp che mặt lại (II Cô-rinh-t ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 119:89

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Liên Khúc Phục Sinh

Chương Trình Truyền Giảng Phục Sinh (2009) Công Viên Tao Đàn ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/03/2023

Thứ Sáu, 31/3/2023 Á Căn Ðình, Ấn Ðộ, Ba Tây, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tây Ban Nha. Một số con cái Chúa người Việt đang sống ở những nơi này, xin Chúa giúp họ trung tín học Lời Chúa mỗi ngày, hợp tác với HT địa phương phục vụ Chúa và đem Phúc Âm đến cho nhiều người, nhất là người Việt đang sống rải rác trên các đất nước này ít quan tâm đến Cơ Ðốc giáo; xin Chúa cho họ cơ hội nghe, biết, và tin nhận ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 90

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 28I Sa-mu-ên 29I Sa-mu-ên 30I Sa-mu-ên 31Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2023Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27–28Giao Ước “Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép các Lời này; vì theo các Lời này mà Ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Ít-ra-ên” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã lập lại những giao ước quan trọng nào với dân Chúa? Ông Môi-se phải làm gì với lời giao ước Chúa dạy? Ông Môi-se ở với Chúa suốt bốn mươi ngày đêm không ăn uống có ý nghĩa gì? ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Châm Ngôn 19:15

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 30/03/2023

Thứ Năm, 30/3/2023 Ðại Hàn. Rất nhiều đồng bào đến nước này theo diện lao động, một số theo diện hôn nhân, nhiều người gặp phải những bất công, áp bức. Nơi đây cơ hội nghe biết về Chúa dễ dàng hơn nơi khác. Xin Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng đồng bào để họ biết nhu cầu đích thực của mình, mở lòng ra đón nhận Chúa; cho các HT Ðại Hàn trong việc truyền giảng và chăm sóc cho công nhân và sinh viên VN tại ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 89

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 25I Sa-mu-ên 26I Sa-mu-ên 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top