Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2023 » February

Kiến Thức: Cá Và Biểu Tượng Của Cơ Đốc Giáo

Cá Và Biểu Tượng Của Cơ Đốc Giáo Cá Trong Thánh Kinh Tân Ước Cá được nhắc nhiều lần trong Thánh Kinh, đặc biệt trong Thánh Kinh Tân Ước.  Khi Đức Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ, Ngài chọn một số môn đệ là những người đánh cá (Ma-thi-ơ 4:18-22).  Sau đó, Đức Chúa Giê-xu huấn luyện các môn đệ vào công tác truyền giảng, và gọi họ là những tay đánh lưới người. Có lần sau một buổi truyền giảng,  Đức ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Lương Tâm Nghề Nghiệp

Lương Tâm Nghề Nghiệp  [divide style="2"] Một người làm việc bằng tay chân, ta gọi người ấy là công nhân. Một người làm việc bằng tay chân và vận dụng cả trí óc, ta gọi là chuyên viên.  Còn một người vận dụng cả chân tay, cả trí óc lẫn tâm hồn, ta gọi đó là nghệ sĩ. Theo định nghĩa vừa rồi bạn nghĩ mình là nghệ sĩ, là chuyên viên hay là công nhân?  Nhưng dù là gì đi nữa: công nhân, nghệ sĩ, ...

Read more

Thánh Ca: Chèo Ra

Tựa đề: Chèo Ra Nguyên tác: Launch Out | The Mercy of God Is an Ocean Divine Tựa đề: Ra Khơi Lời: Albert B. Simpson, 1891 Nhạc: Russell K. Carter Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 223 [divide style="2"][one_half] The Mercy of God Is an Ocean Divine 1. The mercy of God is an ocean divine, A boundless and fathomless flood; Launch out in the deep, cut away the shore line, And be lost in the ...

Read more

Vòng Tay Yêu Thương

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy Vọng Ca khúc: Vòng Tay Yêu Thương Trình Bày: Hagim & Nguyen Thuy & Anh Hong Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Khúc Tâm Ca[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2023

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2023Xuất Ê-díp-tô Ký 34:21–24Chúa Lập Lại Giao Ước Với Ít-ra-ên (Phần 4) “Thường năm ba lần, trong vòng các ngươi, mỗi người nam sẽ ra mắt Chúa Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dạy người Ít-ra-ên phải giữ ngày và kỳ lễ nào? Ý nghĩa của những ngày và kỳ lễ ấy là gì? Có lời hứa nào kèm theo? Ngày nay Hội Thánh có những kỳ lễ nào và ý nghĩa r ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ma-thi-ơ 6:6

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Xin Cha Đưa Anh

Tựa đề: Xin Cha Đưa Anh Nguyên tác: God Be With You Lời: Jer­e­mi­ah E. Rank­in (1880) Nhạc: Will­iam G. Tom­er (1882) Tài Liệu: Rankin, J. W. Bisch­off, Otis Presb­rey (Chi­ca­go, Il­li­nois: The West­ern Sun­day School Pub­lish­ing Co., 1880) Hymns of Christian Life (1936) #94 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 408 [divide style="2"][one_half] God Be With You 1. God be with you till we meet again ...

Read more

Thánh Ca: Nếu Khi Nào

Tựa đề: Nếu Khi Nào Nguyên tác: Day By Day Lời: Carolina Sandell Berg Nhạc: Oscar Ahnfelt Lời Việt: Chung Thị Hoàng Bích Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 114 [divide style="2"] [one_half] Day by Day 1. Day by day, and with each passing moment, Strength I find to meet my trials here; Trusting in my Father’s wise bestowment, I’ve no cause for worry or for fear. He, whose heart is kind beyond all m ...

Read more

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Chồng Ma-ri – Giô-sép

Jesus Cứu Chúa Tôi Quyển 1 Chồng Ma-ri - Giô-sép [divide style="2"] Mỗi độ Giáng-sinh về, những nhân vật liên-quan đến sự Giáng-sinh của Chúa Cứu-thế  Jêsus lại trở về với trí tưởng của chúng ta. Chúng ta thường chú-ý đến trinh-nữ Ma-ri hiền-hòa được Ðức Chúa Trời tuyển-chọn, để qua lòng trinh-nữ Ma-ri, Ngôi Hai Ðức Chúa Trời thành nhân, vào trần-thế. Hình ảnh các gã chăn chiên mộc-mạc ngoài cánh ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus

Tựa đề: Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus Nguyên tác: Tựa đề: Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus Lời: Elisha Hoffman Nhạc: Elisha Hoffman, 1894 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 789 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus 1. Đời tôi thật gian nan, nguyện thưa với Jêsus Làm sao tôi gánh hết mọi đau khổ kia Hồi tôi gặp lao lung, Ngài lo lắng trăm chiều Chúa qu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top