Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2022 » October

Xa Lánh Mầm Mống Của Cám Dỗ

"Trọn trong lúc người biệt riêng ra, chớ ăn món chi của nho sanh sản hết, từ hột đến da" (Dân Số Ký 6:4) Cùng với những lời thề nguyện khác, người Na-xi-rê thề tuyệt đối không dùng rượu. Ðể khỏi phạm lời thề, họ không dùng giấm của các loại rượu mạnh; và muốn cho luật lệ đó rõ ràng hơn, họ cũng không được đụng đến nước nho - dầu là chưa lên men; và cả đến trái nho - dầu là tươi hay khô. Ðể bảo đảm cho lời t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2022

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2022Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1–6Dân Chúa Đau Buồn Vì Phạm Tội “Lạy Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, chớ xua đuổi kẻ tôi tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi” (Thi Thiên 27:9). Câu hỏi suy ngẫm: Có sự khác biệt nào trong việc Chúa hành xử với tuyển dân sau khi họ thờ thần tượng? Chúa muốn dạy cho dân ...

Read more

Vài Nét Về Thư Ê-phê-sô

Tựa đề: Vài Nét Về Thư Ê-phê-sô Diễn giả: David Pawson Dịch và thu âm: David Pawson - Tiếng Việt [divide style="2"] ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 100:2

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Tiếng Chúa Phán

Tựa đề: Tiếng Chúa Phán Nguyên tác: Tựa đề: Tiếng Chúa Phán Lời: W. P. Loveless Nhạc: W. P. Loveless Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 669 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Tiếng Chúa Phán Tôi vui mừng khi nghe tiếng Chúa “Ngươi sẽ ở bên ta đêm ngày Khi ở trên dương trần, ta đã mua ngươi rồi Nên ngươi nay thuộc ta mãi mãi.” Tôi vui mừng nghe Jêsus p ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/10/2022

Thứ Hai, 31/10/2022 Cầu nguyện đặc biệt cho quê hương. Xin cầu nguyện cho những người nắm quyền lãnh đạo ở miền Bắc từ cấp quốc gia đến huyện, làng. Xin Chúa cho họ cơ hội biết Chúa là Ðấng Tạo Hóa, tể trị cả vũ trụ này, cho họ cơ hội nghe và tin nhận Chúa. Xin Chúa ban cho các đầy tớ Chúa lòng yêu kính Chúa, sự yêu thương, hiệp một, khôn ngoan, ơn sức từ Chúa để hướng dẫn HT đi trong đường lối của Chúa, ổn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 305

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 16Ga-la-ti 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nói Và Làm

Bài Giảng: Nói Và Làm Kinh Thánh: I Giăng 1 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]    [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2022

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2022Châm Ngôn 18:16–19Giải Quyết Xung Đột “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:3–5). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cho biết điều gì thường làm sai trật l ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 116:6

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top