Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2022 » September

Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Giá Trị Của Kinh Thánh

Giá Trị Của Kinh Thánh Nhiều năm trước đây, có một thương gia Tây Phương đến Phi Châu lo việc kinh doanh.  Khi đến một bộ lạc nọ, ông thấy người tù trưởng đang ngồi đọc Kinh Thánh.  Sau khi chào hỏi tử tế, ông nói: “Bây giờ ở Tây Phương không ai thèm đọc Kinh Thánh nữa.  Cuốn sách ấy đâu có giá trị gì.” Vị tù trưởng ôn tồn đáp: “Tôi không biết Kinh Thánh có giá trị gì cho ai hay khô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2022

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2022Xuất Ê-díp-tô Ký 32:21–24Biện Hộ cho Tội Lỗi “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm Ngôn 28:13). Câu hỏi suy ngẫm: Lời chất vấn của ông Môi-se đối với ông A-rôn nói lên điều gì về trách nhiệm của người lãnh đạo? Câu trả lời của ông A-rôn cho thấy tình trạng thuộc linh của ông ra sao? Chúa muốn bạn đối diện ...

Read more

Thánh Ca: Amazing Grace – Ân Điển Lạ Lùng – Violin

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 Trình bày: Ayako Ishikawa [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart ...

Read more

G. F. Handel: The Arrival of the Queen of Sheba – Sáo

Tựa đề: The Arrival of the Queen of Sheba Trích từ Trường Ca Solomon Sáng tác: George Frideric Handel Sáo: Lucie Horsch & Charlotte Barbour-Condini Đàn dây: Academy of Ancient Music Nhạc trưởng: Bojan Čičić [divide style="2"] Kinh Thánh: I Các Vua 10:1-10 Nữ Hoàng Sê-ba Ðến Thăm Vua Sa-lô-môn (2 Sử 9:1-12) 1. Khi nữ hoàng của Sê-ba nghe đồn về danh tiếng của Sa-lô-môn, tức danh tiếng nhờ danh CHÚA ông c ...

Read more

Chúc Tôn Chúa – Blessed By The Lord God Almighty

Tựa đề: Chúc Tôn Chúa Nguyên Tác: Blessed By The Lord God Almighty Nhạc và Lời: Bob Fitts Trình bày: Maranatha Singers [divide style="2"] [one_half] Blessed Be the Lord God Almighty Fa-ther in heav-en, how we love you, We lift Your name in all the earth. May Your King-dom be established in our praises As Your peo-ple declare Your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, Who was, a ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Gia-cơ 2:13

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Hồn Tôi Nương Trên Giê-xu – My Hope Is Built

Tựa đề: Hồn Tôi Nương Trên Giê-xu Nguyên tác: My Hope Is Built Lời: Edward Mote (1856) Nhạc: Wm. B. Bradburry (1816-1868) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 266 Trình bày: Norton Hall Band [divide style="2"] [one_half] Hồn Tôi Nương Trên Giê-xu 1. Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi Công nghĩa bởi huyết Giê-xu mà thôi Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi Duy đứng vững chắc trên Giê- ...

Read more

Thi Thiên 23

Tựa đề: Thi Thiên 23 Lời: Kinh Thánh Nhạc: An Quốc Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2017) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Vết Chân Trên Cung Trăng

Vết Chân Trên Cung Trăng  [divide style="2"] Chương trình đưa người lên mặt trăng đã chấm dứt vào hạ tuần tháng 7 năm 1972, tức là cách đây 18 năm. Trong thời gian thực hiện chương trình thám hiểm này, 12 phi hành gia đang ở trên mặt trăng gần 300 tiếng đồng hồ, đã di chuyển khoảng 100 kí-lô-mét, và đã mang về quả đất gần 400 kí-lô-gram các loại đất, đá và khoáng chất của mặt trăng. Trước khi con người đặ ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Theo Jêsus

Tựa đề: Hãy Theo Jêsus Nguyên tác: Tựa đề: Hãy Theo Jêsus Lời: Cyrus S. Nusbaum Nhạc: Cyrus S. Nusbaum Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 638 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Hãy Theo Jêsus 1. Nào anh em ai vui dâng thân, tâm linh cho Vua Jêsus? Nào ai vui theo Jêsus Đấng chăn chiên bao phủ? Nào ai mong Jêsus mang thay bao nhiêu tội tình ô uế? Hãy b ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top