Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2022 » August (Page 3)

Cầu Nguyện – Ngày 29/08/2022

Thứ Hai, 29/8/2022 HT An Trung, MS Huỳnh Văn Vũ Hạ QN. Xin Chúa xức dầu cho đầy tớ Chúa trong sự giảng dạy và thăm viếng, cho các ban ngành được gây dựng đúng hướng và xin Chúa giục lòng nhiều người xa rời HT sẽ quay lại cùng sinh hoạt với HT.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 242

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 25Gióp 13Gióp 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gia Đình

Bài Giảng:  Gia Đình Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân  [divide style="2"]   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2012) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2022

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2022Châm Ngôn 17:26–28Học Nín Lặng “Khi nín lặng, dù người ngu dại, cũng được cầm bằng khôn ngoan; còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy về ích lợi của việc nín lặng ra sao? Tại sao người biết nín lặng được xem là khôn ngoan? Bạn cần cẩn trọng lời nói thế nào để ích lợi cho người nghe và làm sáng Danh Chúa? Vua Sa-l ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Người Được Ân Xá

Người Được Ân Xá  [divide style="2"] Trong một buổi lễ tổ chức vào ngày 26 tháng 11 năm 1986, thống đốc tiểu bang New Mexico là Tony Anaya đã giảm án tử hình cho tất cả năm tử tội trong tiểu bang thành án tù chung thân, vì cho rằng “án tử hình là một án vô nhân, vô luân, phản Thượng Đế và không thích hợp với một xã hội sáng suốt.” Tất cả năm tử tội vừa được giảm án đều phạm tội sát nhân, và đối với họ q ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ê-sai 26:4

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Jêsus Sẽ Tái Lâm

Tựa đề: Jêsus Sẽ Tái Lâm Nguyên tác: Tựa đề: Jêsus Sẽ Tái Lâm Lời: J.W. Peterson Nhạc: John W. Peterson Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 605 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Jêsus Sẽ Tái Lâm 1. Chúng tôi đem tin mừng vui đến Hát vang khúc ca tràn niềm tin Chúa sẽ tái lâm ngày vinh hiển Giữa những đám mây trong uy quyền. Điệp Khúc: Lòng tôi luôn ti ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 28/08/2022

Chúa Nhật, 28/8/2022 Tp. Ðà Nẵng. HT An Hải, MS Đinh Thi QN. Xin Chúa cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Ban Trị Sự và MS quản nhiệm, xin Chúa cho con cái Chúa trung tín học hỏi Lời Ngài mỗi ngày để trưởng thành, vững vàng trong đức tin và tích cực rao truyền Tin Mừng cứu chuộc. Cầu nguyện cho HN Hòa Hải.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 241

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 39Gióp 10Gióp 11Gióp 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2022

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2022II Sử Ký 14:8–15Nương Cậy Nơi Chúa “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” (Ê-sai 26:3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-sa gặp khó khăn nào? Ông đã làm gì để giải quyết khó khăn? Kết quả ra sao? Khi gặp khó khăn, bạn thường giải quyết bằng cách nào? Vua A-sa của Giu-đa có trong tay quân đội hơn năm trăm n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top