Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2022 » August

Nguyễn Thỉ: Không Sấp Mình Xuống

Sứ điệp: Không Sấp Mình Xuống Kinh Thánh: Đa-ni-ên 3 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 28/8/2022 [divide style="2"] Đa-ni-ên 3 1. Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng cao sáu mươi cu-bít, rộng sáu cu-bít và dựng trong bình nguyên Đu-ra, thuộc tỉnh Ba-by-lôn. 2. Sau đó, Vua Nê-bu-cát-nết-sa truyền lệnh triệu tập các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, các vị tham mưu, các giám đốc ngân ...

Read more

Cầu Nguyện Cho Dân Tộc Mình

Tìm việc tốt lành cho dân tộc mình (Ê-xơ-tê 10:3) Mạc-đô-chê là một người yêu nước chân chính, do đó vào thời vua A-suê-ru trị vì, khi được nâng lên địa vị cao trọng, Mạc-đô-chê đã dùng uy quyền của mình để làm thăng tiến sự thịnh vượng cho dân Y-sơ-ra-ên. Trong vấn đề nầy, ông giống như Đức Chúa Jesus, Ðấng ngự trên ngôi vinh quang của Ngài nhưng không tìm kiếm ích lợi riêng, mà chỉ sử dụng quyền năng để g ...

Read more

Thánh Ca: Ngày Jêsus Đến

Tựa đề: Ngày Jêsus Đến Nguyên tác: Tựa đề: Ngày Jêsus Đến Lời: Julia W. Howe Nhạc: William Steffe Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 608 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Ngày Jêsus Đến 1. Tôi chăm xem vinh quang diệu kỳ Ngày Jêsus đến chói sáng mênh mông Nơi tay Ngài lạnh lùng vung lên Thanh gươm trừng phạt tiến vô trần gian Trên không trung phong b ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:25-32

Cùng Học Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:25-32 Câu Hỏi Gợi Ý Trong nhà của bạn có những vật dụng nào cũ và bị hư hỏng, nhưng bạn vẫn còn giữ lại hay không? Nếu có, lý do nào khiến bạn làm như vậy?  Nếu có ai tặng cho bạn một món đồ tương tự nhưng còn tốt, bạn có bằng lòng bỏ món đồ cũ bị hư hỏng đó hay không?  Tại sao?  Câu Hỏi Thảo Luận Trong mối quan hệ với nhau, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2022

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2022Xuất Ê-díp-tô Ký 32:9–14Cầu Thay cho Dân Chúa “Cầu xin Chúa hãy nguôi cơn giận và bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài” (câu 12b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã cầu thay cho dân Chúa như thế nào và kết quả ra sao? Phân đoạn Kinh Thánh này cho bạn biết gì về Chúa, ông Môi-se, và sự cầu thay? Chúa muốn bạn cầu thay cho những ai hôm nay? Vì người Ít-ra-ên đúc tượ ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ê-phê-sô 6:10

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ước Ao Nhìn Jesus

Tựa đề: Ước Ao Nhìn Jesus Nguyên tác: We Would See Jesus Tựa đề: Ứớc Ao Nhìn Jêsus Lời: Anna B. Warner (1827-1915), 1858 Nhạc: Felix Mendelssohn (1809-1847) Tài Liệu: An­na B. War­ner, Dol­lars and Cents, 1852 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 243 [divide style="2"][one_half] We Would See Jesus 1. We would see Jesus; for the shadows lengthen Across this little landscape of our life; We would see J ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/08/2022

Thứ Tư, 31/8/2022 HT Hải Châu, MSNC Phan Thanh Quốc. Xin Chúa ban cho đầy tớ Chúa ơn trong sự gây dựng HT, cho tinh thần học Lời Chúa và truyền giảng của con dân Chúa được đẩy mạnh và nhân rộng, xin Chúa dẫn dắt các bạn thanh niên trong HT trong quyết định về hôn nhân và giúp họ dấn thân trong sự phục vụ Chúa. Xin Chúa cho việc mở HT mới tại Hòa Xuân được mọi sự tốt đẹp.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 244

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 17Gióp 18Gióp 19Thi Thiên 102Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2022

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2022Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1–9Người Lãnh Đạo Thỏa Hiệp “Các ngươi đã thấy Ta từ trên trời phán xuống cùng; vậy, chớ đúc tượng thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với Ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:22b–23). Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-rôn đã giải quyết yêu cầu làm thần tượng của tuyển dân như thế nào? Hậu quả ra sao? Người lãnh đạo dân Chúa cần nắm vững điều gì để dẫn dắt bầy chiên vào sự thờ p ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top