Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2022 » July (Page 5)

Chúc Tôn Chúa

Tựa đề: Chúc Tôn Chúa Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2022) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2022

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2022II Cô-rinh-tô 4:7–18Vui Mừng trong Thử Thách “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Báu vật Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong câu 7 là gì? Chậu bằng đất tượng trưng cho điều gì? Sứ đồ Phao-lô nhận định thế nào về những thử thách, hoạn nạ ...

Read more

Tận Dụng Những Lời Chúa Hứa

“Xin thực hiện những gì Ngài đã phán” (II Sa-mu-ên 7:25) Những lời hứa của Ðức Chúa Trời không phải là những tờ giấy thừa để bỏ qua một bên. Ngài muốn chúng phải được sử dụng. Vàng của Ðức Chúa Trời không phải là tiền của người hà tiện, nhưng Ngài đã đúc nó để được đem ra trao đổi. Không có điều gì vui lòng Ðức Chúa Trời hơn là khi Ngài thấy những lời hứa của Ngài được lưu hành; Ngài rất thích khi thấy các ...

Read more

Mary Người Có Biết

Tựa đề: Mary Người Có Biết Nguyên tác: Mary Did You Know Lời: Mark Lowry Nhạc: Buddy Green [divide style="2"] [one_half] Mary Did You Know Mary, did you know that your Baby Boy would one day walk on water? Mary, did you know that your Baby Boy would save our sons and daughters? Did you know that your Baby Boy has come to make you new? This Child that you delivered will soon deliver you. [clear] Mary, did yo ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ma-thi-ơ 11:29

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 25/07/2022

Thứ Hai, 25/7/2022 Bang North Carolina: Các HT Báp-tít: HT Charlotte, MS Nguyễn Quý Hùng; HT Đức Tin, MS Chương Thanh Hải; HT Charlotte (CMA), MS Nguyễn Hữu Nhựt; HT Giám Lý Charlotte, MS Nguyễn Nam Phước; HT Gaston, MS Lê Hoàng Trọng; HT High Point, MS Cao Bảo Tài; HTTL Ngũ Tuần Charlotte, MS Timothy Trần. Xin Chúa giúp người chăn đạt kết quả trong chức vụ vui lòng Ngài, cho con dân Chúa yêu Ngài hết lòng, ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 207

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 12I Sử Ký 13Lu-ca 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Trong Gia Đình

  Sứ điệp: Nếp Sống Trong Gia Đình Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:16-6:22 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân  [divide style="2"]    [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2012) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2022

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2022Châm Ngôn 17:7–11Lối Sống của Người Ác “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa” (Giăng 12:46). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn mô tả công việc của người ác ra sao? Người ác phải chịu hình phạt gì? Bạn cần làm gì để tránh xa điều ác và bước đi trong sự sáng của Chúa? Vua Sa-lô-môn mô tả về lối sống và công việc của người ác để giúp con phân biệt đư ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: I Phi-e-rơ 2:1-2

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top