Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2022 » July

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Phục Vụ

Sứ điệp: Nếp Sống Phục Vụ Kinh Thánh: Lu-ca 16:9-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân  [divide style="2"]    [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2012) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2022

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2022Châm Ngôn 17:12–15Tránh Xa Đường Người Ác “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi Thiên 1:6). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con tránh xa đường của người ác như thế nào? Cơ Đốc nhân phải sống thế nào khi học biết Đức Giê-hô-va vốn là thánh? Động cơ nào giúp bạn có thể nhẫn nhục, chịu thua thiệt hay thậm chí chịu hoạn nạn khi s ...

Read more

Trái Tim Con Thuộc Chúa

Tựa đề: Trái Tim Con Thuộc Chúa Nguyên tác: 이제는 내가 없고-유효림 Trình bày: Angela Đỗ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Thánh Ca: When You Pray – Lúc Anh Nguyện Cầu

Tựa đề: When You Pray Lời Việt: Lúc Anh Nguyện Cầu Sáng tác: Audrey Mieir Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 144 Trình bày: Gaither Gospel Choir [divide style="2"] [one_half] When You Pray 1. At the close of the day, When you kneel to pray, will you remember me? I need help every day - This is why I pray. Will you remember me? When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care. ...

Read more

Khi Xem Muôn Vật

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng s ...

Read more

Thánh Ca: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Tựa đề: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời Nguyên tác: Constantly Abiding Nhạc và lời: Anna L. Murphy Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 292 [divide style="2"] [one_half] Constantly Abiding 1. There’s a peace in my heart that the world never gave, A peace it cannot take away; Though the trials of life may surround like a cloud, I’ve a peace that has come here to stay! Refrain: Constantly abidi ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 119:9

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Trong Danh Chúa Jesus – In Jesus’ Name

Tựa đề: Trong Danh Chúa Jesus Nguyên tác: In Jesus' Name Sáng tác: Darlene Zschech & Israel Houghton Trình bày: Darlene Zschech Lời Việt: David Dong (2014) [divide style="2"] [one_half] In Jesus' Name God is fighting for us God is on our side He has overcome Yes! He has overcome We will not be shaken We will not be moved Jesus! You are here Carrying our burdens Covering our shame He ...

Read more

Thánh Ca: Trên Bước Đường Đời

Tựa đề: Trên Bước Đường Đời Nguyên tác: Tựa đề: Trên Bước Đường Đời Lời: A. A. Luther Nhạc: A. A. Luther Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 554 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Trên Bước Đường Đời 1. Trên mỗi bước tôi đi, luôn có Chúa đưa đường Hằng ngày nâng niu dắt dìu, hằng ngày Cha luôn soi lối Đi bất cứ đâu, bao khó nguy xem thường Lòng nhớ ghi ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Ngợi Chúa

Tựa đề: Tôn Ngợi Chúa Nguyên tác: Tựa đề: Tôn Ngợi Chúa Lời: Fanny Crosby Nhạc: Chester G. Allen Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 551 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Tôn Ngợi Chúa Tôn Chúa, ngợi Chúa Jêsus Đấng thi ân mua chuộc ta Ôi! đất cùng hát ái tâm Ngài rao giảng ra Tôn Chúa, tụng Chúa rao giảng danh cao trọng tuyệt vời nay Tôn Chúa, tôn Ng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top