Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2022 » July

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Phục Vụ

Sứ điệp: Nếp Sống Phục Vụ Kinh Thánh: Lu-ca 16:9-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân  [divide style="2"]    [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2012) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2022

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2022Châm Ngôn 17:12–15Tránh Xa Đường Người Ác “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi Thiên 1:6). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con tránh xa đường của người ác như thế nào? Cơ Đốc nhân phải sống thế nào khi học biết Đức Giê-hô-va vốn là thánh? Động cơ nào giúp bạn có thể nhẫn nhục, chịu thua thiệt hay thậm chí chịu hoạn nạn khi s ...

Read more

Trái Tim Con Thuộc Chúa

Tựa đề: Trái Tim Con Thuộc Chúa Nguyên tác: 이제는 내가 없고-유효림 Trình bày: Angela Đỗ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 119:9

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Trên Bước Đường Đời

Tựa đề: Trên Bước Đường Đời Nguyên tác: Tựa đề: Trên Bước Đường Đời Lời: A. A. Luther Nhạc: A. A. Luther Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 554 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Trên Bước Đường Đời 1. Trên mỗi bước tôi đi, luôn có Chúa đưa đường Hằng ngày nâng niu dắt dìu, hằng ngày Cha luôn soi lối Đi bất cứ đâu, bao khó nguy xem thường Lòng nhớ ghi ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Ngợi Chúa

Tựa đề: Tôn Ngợi Chúa Nguyên tác: Tựa đề: Tôn Ngợi Chúa Lời: Fanny Crosby Nhạc: Chester G. Allen Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 551 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Tôn Ngợi Chúa Tôn Chúa, ngợi Chúa Jêsus Đấng thi ân mua chuộc ta Ôi! đất cùng hát ái tâm Ngài rao giảng ra Tôn Chúa, tụng Chúa rao giảng danh cao trọng tuyệt vời nay Tôn Chúa, tôn Ng ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/07/2022

Chúa Nhật, 31/7/2022 Xin cầu nguyện cho thế hệ người Việt sử dụng Anh ngữ, nhiều HT không đáp ứng được nhu cầu của những người trẻ, thiếu người chăm lo giới trẻ, không ít những bạn trẻ đã bỏ HT. Xin Chúa kêu gọi, cảm thúc những người trẻ yêu mến Chúa đáp lại tiếng gọi của Ngài đứng lên lo cho những người trẻ trong HT cũng như trong cộng đồng. Xin cầu nguyện cho các em thiếu nhi, thiếu niên trong HT được nuô ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 213

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 22Lu-ca 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

David Pawson: Cách Học Kinh Thánh

Sứ Điệp: Cách Học Kinh Thánh Nguyên tác: Studying the Bible  Diễn giả: David Pawson Dịch và trình bày: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Người Khách Lạ Ga-li-lê

Tựa đề: Người Khách Lạ Ga-li-lê Nguyên tác: Stranger of Galilee Lời: Leila. H. Morris Nhạc: Leila. H. Morris [divide style="2"] Stranger of Galilee 1. In fancy I stood by the shore, one day, Of the beautiful murm’ring sea; I saw the great crowds as they thronged the way Of the Stranger of Galilee; I saw how the man who was blind from birth, In a moment was made to see; The lame was made whole by the matchle ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top