Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2022 » February (Page 4)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tạ Ơn Đầu Năm

Sứ điệp: Tạ Ơn Đầu Năm Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ  Chúa Nhật 20/2/2022 Hội Thánh Orange, California   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2022

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2022II Sử Ký 9:22–28Sự Khôn Ngoan của Vua Sa-lô-môn “Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mệnh lệnh và luật lệ này; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng: Dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai!” (Phục Truyền 4:6). Câu hỏi suy ngẫm: Do đâu Vua Sa-lô-môn có sự khôn ngoan? Các vua đến g ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 24/02/2022

Thứ Năm, 24/02/2022 Công việc Chúa tại Việt Nam. Xin Chúa ban ơn để con dân Chúa lớn lên vững vàng trong đức tin, giữ được tinh thần sốt sắng truyền giáo, cho có sự hiệp tác chặt chẽ giữa các hệ phái với nhau để giúp đồng bào thật sự biết đến Chúa và tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của riêng mình. Xin Chúa quan phòng sự nhóm họp để học Lời Chúa, thờ phượng Chúa tại các HT và ÐN, nhất là vùng xa, cho mọi sự d ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 55

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 12Lê-vi Ký 13II Cô-rinh-tô 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày – Phục Truyền 30:9-10

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:11-24

Cùng Học Kinh Thánh Ga-la-ti 1:11-24 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ những người quen cũ ngạc nhiên khi gặp lại bạn hay không?  Ngạc nhiên về điều tốt hay xấu?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô cho biết Phúc Âm không đến từ đâu (1:11-12a), nhưng nguồn gốc của Phúc Âm là từ đâu (1:12b)? Phúc Âm, hay Tin Lành, là gì (Lu-ca 2:10-11; Mác 1:1; Công Vụ 11:10)? Sứ đồ Phao-lô cho biết ông vốn là người nh ...

Read more

Thánh Ca: Master The Tempest Is Raging

Nguyên văn: Master The Tempest Is Raging Trình bày: Bino Jacob, Nithin P. Itty,  Elan Achama Thomas, Megha Ann Ashok & Tintu K. Kuruvilla [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org [caption id="attachment_66199" align="alignnone" width="600"] How to Read Piano Sheet Music[/caption] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2022

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2022II Sử Ký 9:13–21Sự Giàu Có của Vua Sa-lô-môn “Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho Dân Ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 3:8).  Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn thu nhập hằng năm bao nhiêu vàng? Vua dùng vàng để làm gì? Sự giàu có của vua đến từ đâu? Nhờ đâu bạn có được sự giàu có và ơn phước thuộc linh vô hạ ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày – Thi Thiên 9:18

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tường Lưu: Này Cô Gái

Này Cô Gái "Đừng nhìn chăm vào tôi bởi vì tôi đen. Mặt trời đã giọi nám tôi. Các con trai của mẹ tôi giận tôi, đã đặt tôi coi giữ vườn nho; còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ." (Nhã Ca 1:6) "Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác, mà chính mình lại bị loại bỏ chăng." (I Cô-rinh-tô 9:27) Vì tôi đen, chớ dòm tôi ... tội lắm! Mặt tr ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top