Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2022 » February

Thánh Ca: Chèo Ra

Tựa đề: Chèo Ra Nguyên tác: Launch Out | The Mercy of God Is an Ocean Divine Tựa đề: Ra Khơi Lời: Albert B. Simpson, 1891 Nhạc: Russell K. Carter Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 223 [divide style="2"][one_half] The Mercy of God Is an Ocean Divine 1. The mercy of God is an ocean divine, A boundless and fathomless flood; Launch out in the deep, cut away the shore line, And be lost in the ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2022

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2022Xuất Ê-díp-tô Ký 29:19–25Lễ Tấn Phong Thầy Tế Lễ (Phần 3) “Trong vòng dân Ít-ra-ên, ngươi hãy chọn A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma, lập lên làm chức tế lễ trước mặt Ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1). Câu hỏi suy ngẫm: Con chiên đực thứ hai được dâng lên như thế nào trong lễ tấn phong? Việc lấy máu bôi trên tai, ngón tay, ngón châ ...

Read more

Hãy Chèo Ra Sâu Mà Đánh Cá

Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá (Lu-ca 5:4) Chúng ta học được sự cần thiết về vai trò của con người trong câu chuyện nầy. Việc đánh được cá là một phép lạ nhưng chúng ta không thể bỏ qua ngư phủ, chiếc thuyền, hoặc dụng cụ để đánh cá, vì tất cả đều đã được dùng để bắt cá. Ðối với việc cứu rỗi linh hồn con người cũng vậy, Ðức Chúa Trời dùng các phương tiện; và bao lâu ân điển dồi dào còn tồn tại, ...

Read more

Thi Thiên 23 – Psalm 23 – Violin

Nguyên tác: Psalm 23 Trình bày: Taryn Harbridge [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: II Sử Ký 30:9

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Xin Cha Đưa Anh

Tựa đề: Xin Cha Đưa Anh Nguyên tác: God Be With You Lời: Jer­e­mi­ah E. Rank­in (1880) Nhạc: Will­iam G. Tom­er (1882) Tài Liệu: Rankin, J. W. Bisch­off, Otis Presb­rey (Chi­ca­go, Il­li­nois: The West­ern Sun­day School Pub­lish­ing Co., 1880) Hymns of Christian Life (1936) #94 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 408 [divide style="2"][one_half] God Be With You 1. God be with you till we meet again ...

Read more

Thánh Ca: Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Tựa đề: Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn Nguyên tác: Draw Me Nearer Lời: Fanny J. Crosby Nhạc: William H. Doane Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 241 [divide style="2"] [one_half] Draw Me Nearer 1. I am Thine, O Lord, I have heard Thy voice, And it told Thy love to me; But I long to rise in the arms of faith And be closer drawn to Thee. Refrain: Draw me nearer, nearer blessed Lord, To the cross wh ...

Read more

Thánh Ca: Báp Têm Trong Jesus

Tựa đề: Báp Têm Trong Jesus Nguyên tác: Baptised into Our Saviour's Death Tựa đề: Báp-Têm Trong Jêsus Lời: Vô danh Nhạc: William H. Havergal, 1846 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 397 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Báp-Têm Trong Jêsus 1. Đồng chịu Báp-têm, chết trong Jêsus Lòng tôi quyết chết từ nay Sống với Jêsus thoát lốt hư phù Cùng Ngài thiên quốc cao bay. ...

Read more

Thánh Ca: Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Tựa đề: Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài Nguyên tác: Abide With Me Lời: Henry Francis Lyte (1793-1847) Nhạc: William Henry Monk. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 32 [divide style="2"][one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When other helpers fail and comforts flee, Help of the helpless, O abide with me. 2. Swift to its close ebbs out li ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 28/02/2022

Thứ Hai, 28/02/2022 Cầu nguyện đặc biệt cho quê hương.  HT: Hội Thánh  ĐN: Điểm Nhóm  MS: Mục Sư  .  MSNC: Mục Sư Nhiệm Chức    TĐ: Truyền Đạo  .  QN: Quản Nhiệm  KN: Kiêm Nhiệm  PT: Phụ Tá.  BCH: Ban Chấp Hành  CT: Chương Trình  . Tâm Tình.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top