Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2022 » January (Page 8)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 22

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 39Sáng Thế Ký 40Ma-thi-ơ 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2022

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2022I Cô-rinh-tô 16:5–9Sẵn Lòng Phục Vụ Chúa “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho Hội Thánh Cô-rinh-tô biết kế hoạch thăm viếng của ông như thế nào? Điều gì đang xảy ra với ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày – Ê-sai 40:31

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 21/01/2022

Thứ Sáu, 21/01/2022 Hòa Lan. HT Dordrecht và HT Den Haag, MS Bùi Quốc Phụng phụ trách; HT Arnhem, MSNC Lữ Thị Tường Loan. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn, thêm lòng yêu mến Chúa trên con dân Chúa để góp phần phục vụ Chúa, cho có nhiều người tin nhận Chúa.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 21

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 37Sáng Thế Ký 38Ma-thi-ơ 15Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Hư Không

Tựa đề: Hư Không Nguyên tác: Tựa đề: Hư Không Lời: Tống Thượng Tiết Nhạc: Tống Thượng Tiết Tài Liệu: [/one_half] [one_half_last] Hư Không Đông hư không, Tây hư không! Nam hư không, Bắc hư không! Thay thảy luống hư không; Chỉ linh công còn hoài. [/one_half_last][divide style="2"] Giai Điệu [divide style="2"] Nhạc Đệm [divide style="2"] Nhạc [pdf-embedder url='https://www.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2022

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2022Giê-rê-mi 31:1–4Đức Giê-hô-va Từ Thuở Xưa “Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hứa điều gì với dân Chúa còn sót lại sau hình phạt? Đức Giê-hô-va nhắc lại cho dân Chúa rằng Ngài yêu thương họ thế nào? Cụm từ “Đức Giê-hô-va từ ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày – Mi-chê 7:7

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Phục Hồi Tình Người

Bài giảng: Phục Hồi Tình Người  Kinh Thánh: Rô-ma 12:9-21 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh Chúa Nhật 16/1/2022 [divide style="2"] Nếp Sống Yêu Thương 9. Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, gắn bó với điều lành. 10. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy tôn trọng nhau. 11. Hãy chuyên cần, đừng lười biếng; hãy có tinh thần nhiệt thành, hãy phục vụ Chúa. 12. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn ...

Read more

Nếu Khi Nào – Day By Day – Piano

Tựa đề: Nếu Khi Nào Nguyên tác: Day By Day Lời: Carolina Sandell Berg Nhạc: Oscar Ahnfelt Lời Việt: Chung Thị Hoàng Bích Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 114 [divide style="2"] [one_half] Day by Day 1. Day by day, and with each passing moment, Strength I find to meet my trials here; Trusting in my Father’s wise bestowment, I’ve no cause for worry or for fear. He, whose heart is kind beyond all m ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top